1:a linjen chef arbetsmiljö och hälsa

Regionstab

Vi erbjuder

Arbetsmiljö och Hälsas insatser som oberoende expertresurs syftar till att på kort och lång sikt stödja Region Kalmar län i arbetet med att realisera målet att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Insatserna riktar sig både till organisationen som helhet, enskilda arbetsplatser, grupper och individer. 
Att arbeta som ledare och chef hos oss är ett variationsrikt och stimulerande arbete som kräver att man är trygg i sin ledarroll då medarbetarna är specialister och oftast självgående. Det innebär att chefsrollen kräver stor nyfikenhet och mycket engagemang i frågan att utveckla verksamheten och föra dialog med vår uppdragsgivare i olika former för att tillse att vi möter våra kunders behov av tjänster utifrån vårt uppdrag. Arbetsmiljö och Hälsa arbetar regionövergripande och kommer kräva att man reser inom länet vissa dagar. 

Din uppgift blir att tillsammans med dina medarbetare, skapa goda förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats där alla medarbetare trivs och utför goda prestationer. Du skall i samverkan säkerställa våra verksamhets- och arbetsmiljömål. Du kommer att ha ansvar för verksamhet, ekonomi och våra medarbetare, som består av psykolog, socionomer, företagssköterskor, företagsläkare, ergonom, arbetsmiljöingenjör, kemikalieadminstratör, arbetsmiljöstrateg samt administrativa stödfunktioner. Du kommer att ha närmast chefsansvar för i dagsläget 11 medarbetare. 
Arbetet som första linjens chef är självständigt, där du har stöd från basenhetenschefen och olika stödfunktioner. I Region Kalmar län har chefen ett helhetsansvar för sin verksamhet, ekonomi och medarbetare. Det innebär att tillsammans med basenhetschefen sätta mål, planera, organisera, samordna och utvärdera arbetet. 
Som chef har du ansvaret för att arbeta mot de övergripande målen och relatera dem till våra verksamhetsmål. 
Arbetsmiljö och Hälsa befinner sig i en förändringsresa och det innebär att rollen kommer utvecklas över tid. Det kommer vara spännande år som vi tillsammans har framför oss.

Vi söker

Vi söker dig som har en vilja och förmåga att utveckla såväl människor som verksamhet. För uppdraget krävs en akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant. För att lyckas i rollen och kunna driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål behöver du vara trygg i ditt ledarskap, ha förmåga att se helheter och vara handlingskraftig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av företagshälsovård eller liknande verksamhet och självklart ett intresse av arbetsmiljöfrågor.
Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt till ditt arbete och du gillar att ta initiativ och driva förändring som leder till förbättring och utveckling. Genom ditt ledarskap får du andra att vilja, våga och växa. För tjänsten läggs mycket stor vikt vid personlig lämplighet


Vår arbetsplats

Arbetsmiljö och Hälsa är Region Kalmar läns inbyggda företagshälsa. Vårt uppdrag är att vare en oberoende resurs som på kort och lång sikt stödjer Region Kalmar län i arbetet med att realisera målet att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Vi erbjuder en oberoende och professionell specialistkompetens inom arbetsmedicin, rehabilitering, ergonomi, arbetspsykologi, förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetsmiljörelaterade frågeställningar.

Vi genomför insatser på individ- grupp- och organisationsnivå som främjar hälsa, förebygger risker för ohälsa och olycksfall samt rehabiliterar åter till arbetslivet.

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2023/31

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2023-02-21
Upplysning om tjänsten

Ylva Gorton

0480-84322

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 22 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet