Projektledare samsjuklighet

Regionstab

Vi erbjuder

Är du intresserad av att vara med och skapa en mer personcentrerad och nära vård-och omsorg för våra invånare? Är du intresserad av att driva utveckling av Region Kalmar läns arbete för invånare med skadligt bruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos (samsjuklighet)? Då ska du söka denna tjänst!

Du kommer leda en arbetsgrupp bestående av sakkunniga från regionens olika förvaltningar. Du kommer även arbeta nära samordnare för omställningen till en nära vård samt utvecklingsledare för psykisk hälsa/missbruk. Du kommer arbeta nära styrgruppen bestående av planeringsdirektör, psykiatridirektör och primärvårdsdirektör.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att driva implementeringen av de åtgärder som krävs för att uppfylla de förslag som identifierats i samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93).

Initialt kommer du att medverka i kartläggning av befintliga uppdrag, rutiner och flöden samt ställa dessa i relation till del-och slutbetänkandets förslag. Du kommer vidare att planera och driva arbetet i enlighet med regionens strukturer och projektmodell. I näste steg kommer en samverkan med länets kommuner vara aktuell

Vi söker

Vi söker dig som har ett stort intresse för att utveckla vård-och omsorg för länets invånare, i synnerhet de med stora och komplexa behov. Du ska vara motiverad av att vilja förbättra regionens arbete med samsjuklighet. Du ska ha en universitets-eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget, samt ha erfarenhet av projektledning.

Tjänsten kräver att du är strukturerad och har vana av att planera och driva ditt arbete självständigt. Du ska ha kunskap kring regionens och kommunernas ansvarsområden. Du behöver kunna formulera dig pedagogiskt i tal och skrift och ha erfarenhet av att ha dragningar inför grupp. Du behöver också kunna samverka, visa på god samarbetsförmåga samt ha viljan att utvecklas och utveckla verksamheten.

En god förmåga att samla in, bearbeta och analysera information samt tillämpa förvaltad kunskap på en strategisk nivå krävs för att lyckas i arbetet. Tjänsten ställer också krav på att kunna driva en omställning genom samverkan mellan olika huvudmän.

Sakkunskap om hälso-och sjukvårdens organisation och struktur liksom kunskap om Samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93) är grundläggande krav.

Vår arbetsplats

Region Kalmar län arbetar för att ständigt förbättra verksamheternas kvalitet. Det gör vi genom strategin ”varje dag lite bättre – kraften hos många”. Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser där både de små förbättringarna och de större kliven är betydelsefulla. Fokus i förbättringsarbetet är alltid att öka värdet för dem vi är till för.

Regionstab samordning hälso- och sjukvård jobbar bland annat med regionsjukvård, kommunsamverkan, läkemedel, rehabilitering och sjukskrivning, patientavgifter, hälsoval, kunskapsstyrning, integration och utredningsverksamhet. 

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2022/1174

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Särskild visstidsanställning

Anställningstid:

Tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2023-01-31
Upplysning om tjänsten

Sofia Hartz, Planeringsdirektör

0480-84160

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30