Samordningsbarnmorska

Länssjukhuset i Kalmar

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig 60 % tjänst som samordningsbarnmorska inom Mödrahälsovården i södra Kalmar län. Resterande 40 % är du anställd som barnmorska inom Mödrahälsovården Söder. Ditt arbete kommer att bestå av att bevaka utvecklingen inom omvårdnad och medicinska frågor regionalt, nationellt och globalt inom barnmorskans ansvarsområde, ta fram vårdprogram, rutiner och riktlinjer tillsammans med mödrahälsovårdsöverläkaren. Du kommer att ha huvudansvaret för insamling och bearbetning av statistik samt återrapportera till verksamheten. Därtill kommer fortbildning och yrkesmässig handledning av barnmorskorna inom Mödrahälsovården, anordna utbildningsdagar och utvärdering av verksamheten. Du kommer vara sakkunnig i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och delta i olika styrgrupper för t.ex. STI och GCK prevention. Du deltar i planeringsmöten med mödrahälsovårdsöverläkare, psykologer, sjukgymnaster, kuratorer, klinikledning, chefer, socialtjänst och smittskydd samt i nationella och regionala nätverk.

I arbetet ingår även att verka för ett fungerande samarbete i hela vårdkedjan genom att delta i aktuella styrgrupper och samverkansmöten samt samarbeta med lärosäten, intresseorganisationer och barnmorskemottagningarnas olika samverkanspartners. Samordningsbarnmorskan är kvalitetsansvarig för Mödrahälsovården.

I denna rekrytering kommer intervjuer ske löpande under ansökningstiden.

Vi söker

Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med gedigen erfarenhet från arbete inom Mödrahälsovård och Kvinnoklinik. Du tycker om att uttrycka dig i tal och skrift. Du arbetar gärna självständigt och tar egna initiativ men gillar samtidigt att ingå i större nätverk. Du är intresserad av metodutveckling, är insatt i folkhälsoarbete och vill delta i arbetet med att utveckla Mödrahälsovården i södra Kalmar län. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Meriterande är akademisk utbildning på avancerad nivå och intresse för och erfarenhet av forskning. Körkort är ett krav.

Om du vill vara ambassadör för att all personal arbetar för klinikens vision och värdegrund utifrån vårt uppdrag är detta arbetet för dig!

Vår arbetsplats

Kvinnokliniken består av tre sektioner; Mödrahälsovård, Obstetrik och Gynekologi. Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser och identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa samt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid. Mödrahälsovårdens verksamhet består av graviditetsövervakning, föräldragrupper, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt ungdomsverksamhet. Vi finns på barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar och familjecentraler, totalt 14 mottagningar i de åtta kommunerna i södra Kalmar län. Mödrahälsovården är en av de främsta aktörerna inom sexuell och reproduktiv hälsa samt folkhälsa. Målet för Mödrahälsovården är att erbjuda jämlik vård av hög standard.

Vårt motto är ledande kvinnoklinik - tillsammans för hälsa genom livet.

Välkommen med din ansökan!

Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet. Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2019/222

Placering/enhet:

Länssjukhuset i Kalmar

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2019-08-31

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Eva Lindström

Avdelningschef

0480-384 32
Upplysning om tjänsten

Susanne Nilsson

Avdelningschef

0480-818 42
Upplysning om tjänsten

Helén Rosenqvist Börjesson, Vårdförbundet

0480-410 50
Upplysning om tjänsten

Helen Bengtsson, SRAT

0480-484 19

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30