Sjuksköterska Dagtjänst - Hjärtmottagning/Hjärtavdelning

Oskarshamns sjukhus

Vi erbjuder

Vill du arbeta med hjärtsjukvård på Sveriges bästa mindre sjukhus?

Coronarmottagningen på Oskarshamns sjukhus är en läkar- och sjuksköterskebaserad mottagning där den sjuksköterskebaserade mottagningen erbjuder poliklinisk uppföljning av patienter som varit inneliggande på sjukhuset eller varit på mottagningsbesök och som fått diagnos ischemisk hjärtsjukdom, d.v.s. patienter som har haft hjärtinfarkt och eller genomgått PCI eller CABG och i vissa fall även klaffoperationer.

En viktig och stor del i handläggningen av våra patienter och anhöriga är att ge råd och stöd. Ge information om det rehabiliteringsprogram och erbjuds. Att göra en riskfaktorbedömning och utifrån den tillsammans med patienter rekommendera vilka delar som är viktigast för just den patienten. 

Vi arbetar efter Swedehearts register, där mål för vårdkedjan sätts upp. På månadsbasis tittar vi på målvärderna för vår vårdenhet detta för att identifiera förbättringspotential och på det viset säkra vården. Mål och resultat följs upp på APT och i Stratsys.

Avdelning 4 är en avdelning som består av en hjärtintensivvårdsenhet (HIA) med fyra platser och en vårdavdelning med tolv platser i direkt anslutning. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete. Du få en anpassad introduktion utefter vilka erfarenheter du har sedan tidigare. Som sjuksköterska deltar du deltar du aktivt i det medicinska omhändertagandet av patienten i nära samarbete med läkare och undersköterskor samt övriga yrkeskategorier. Du spelar en självklar roll i patientens vård då du ansvarar för patientens omvårdnad samt utför och följer upp medicinska ordinationer. På vårdavdelningen kommer du ha ansvar för bedömning och uppföljning av patienternas omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska på HIA kommer du att möta akut sjuka hjärtpatienter och du kommer att lära dig mycket inom området kardiologi.

Vi söker

Sjuksköterska med intresse av att arbeta med patienter med hjärt-kärlsjukdom. Arbetet på mottagningen innebär bland annat att träffa patienterna vid upprepade tillfällen för att delge information och att ha individanpassade samtal för att underlätta återgång till ett bra liv efter en hjärt-kärlhändelse.
I arbete ingår även att ha gruppinformation. Arbetet är mycket självständigt och stimulerande. Erfarenhet i motiverande samtalsteknik är meriterande.

Vår arbetsplats

Vi lägger stor vikt vid rehabilitering för att förebygga återinsjuknande. Detta har gett resultat med en framskjuten plats i kvalitetsregistret Swedeheart. Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och det finns möjlighet att fördjupa sig inom något ansvarsområde.

På HIA vårdas och övervakas patienter med misstänkt eller akut hjärtinfarkt samt andra hjärtsjukdomar. På vårdavdelningen vårdas patienterna efter HIA-tiden samt hjärtsjuka såsom t ex hjärtsvikt, kärlkramp, arytmipatienter som behöver övervakas med telemetri och de som genomgått coronar by pass operation samt de som genomgått klaffoperation. Även patienter med andra medicinska diagnoser vårdas hos oss. 

Vi är en del av Oskarshamns sjukhus, som är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar, bland annat har vi utsetts till Sveriges bästa mindre sjukhus flera gånger de senaste åren. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och skärgård. Sjukhuset är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2019/374

Placering/enhet:

Oskarshamns sjukhus

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2019-10-13

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Claudia Danielsson Avdelningschef

0491-78 22 40
Upplysning om tjänsten

Sofie Karlsson facklig Vårdförbundet

0491-78 21 25

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30

Uppdaterad 14 oktober 2019 Lämna synpunkter på innehållet