Skötare, Psykiatrisk rehab

Psykiatriförvaltningen

Vi erbjuder

Skötaren på psykiatriska rehabiliteringen (psykrehab) arbetar med psykosocialt utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete. Arbetet är både varierande och stimulerande. Du har som skötare ett nära samarbete med dina kollegor samt övriga teammedlemmar – sjuksköterska, läkare, psykolog, kurator och medicinsk sekreterare. Fysioterapeut, arbetsterapeut och apotekare finns att tillgå som resurspersoner. I rollen ingår samarbete med övriga enheter inom vuxenpsykiatrin samt samverkanspartners utanför den egna verksamheten såsom kommun och Försäkringskassa. I tjänsten ingår kontinuerlig kompetensutveckling och handledning.

Vi söker

Dig som har skötarutbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, och har erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Meriterande är påbyggnadsutbildning inom området. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel i ditt arbete. Du motiveras av att vara del i en större arbetsplats med olika enheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Den psykiatriska öppenvården i Västervik består av allmän psykiatrisk mottagning med beroendeteam och en psykiatrisk rehabiliteringsenhet (psykrehab). Psykrehab är en specialiserad enhet som utreder och behandlar patienter med neuropsykiatrisk problematik (företrädesvis ADHD och Autismspektrumstörningar) samt patienter med psykossjukdomar. Behandlingsarbetet utgår från en helhetssyn som innebär en förståelse för hur psykiska, fysiska, sociala och existentiella faktorer påverkar den enskildes livssituation.

Öppenvården har tillsammans en omfattande och bred kompetens. Vår ambition och målsättning är att fortsatt hålla en hög kunskapsnivå inom specialistpsykiatrin. Vi har bl.a. ett väl upparbetat DBT-team. Förutom utrednings- och behandlingsinsatser arbetar vi också med patient- och närståendeutbildningar avseende flera olika psykiatriska diagnoser. Arbetet sker både individuellt och med olika gruppinriktade psykoedukativa behandlingar som ADHD-utbildning och Asperger-grupp.

Inom öppenvården ser vi samarbete och helhetssyn mellan våra verksamheter som en naturlig och viktig del i arbetet.

Vi ingår i Psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård.
Psykiatriförvaltningen är en del av Region Kalmar län, vars 7 000 medarbetare jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Om tjänsten

Referensnummer:

2020/229

Placering/enhet:

Psykiatriförvaltningen

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2020-04-12

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Upplysning om tjänsten

Stefan Bohm, avdelningschef

0490-863 16
Upplysning om tjänsten

Enisa Rakovic, Kommunal

0490-863 33

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30