Specialistläkare, Geriatrik

Länssjukhuset i Kalmar

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig en tjänst som specialistläkare på Geriatriska kliniken i Kalmar. Vi strävar efter att se och utveckla det friska hos de mest sköra äldre, erbjuda ett geriatriskt eller ett palliativt team till de som behöver det, leda och utveckla den geriatriska och den palliativa medicinens innehåll och omfattning i hela regionen och särskilt prioritera de patienter som har de största behoven. Vården ska kännas trygg och risker ska minimeras.

Vår läkargrupp kännetecknas av engagerade och kompetenta läkare. Vi har ett gott samarbete med andra kliniker, sjukhus, primärvård, universitet med flera. På avdelningarna arbetar vi i team med övriga yrkesgrupper. Kliniken har för närvarande fem egna ST-läkare varav två beräknas färdiga inom ett år och de övriga har nyligen börjat eller ska börja under hösten. Kliniken har en egen jourlinje med beredskap i hemmet och ansvar för patienterna på avdelningarna samt i klinikens egen hemsjukvård för specialiserad palliativ vård (LAH). Kvällstid och helger bedömer läkaren också remisser från akutmottagningen/akutvårdsavdelningen och skriver in de patienter som är lämpliga för geriatrisk vård.

Vi har en minnesmottagning som är en viktig del i vår verksamhet. Minnesmottagningen är en specialistmottagning för utredning av misstänkt demenssjukdom.

Vi har även ett geriatriskt rådgivningsteam (GeRt) på akutkliniken som du kan läsa mer om här:  Akutteam ser de äldre | Vårdfokus (vardfokus.se)

I arbetet ingår handledning av AT-läkare och ST-läkare från olika specialiteter. Vi har också läkarstudenter som gör praktik och en klinisk utbildningsavdelning (KUA) där läkarstudenter tillsammans med sjuksköterskestudenter sköter några patienter tillsammans.

Vi söker

Vi söker dig som är legitimerad läkare, specialiserad inom geriatrik med erfarenhet från geriatrisk verksamhet. Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga, värnar om teamets funktioner, är bra på att samarbeta med olika professioner och är flexibel. Som geriatriker på kliniken förväntas du kunna tjänstgöra både i öppen- och slutenvården samt delta i jourlinjen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

Geriatriska kliniken handlägger patienter i slutenvård och på mottagning. Till slutenvården prioriteras de sköraste äldre med behov av slutenvård. En stor andel av dessa är kognitivt sviktande. Majoriteten av patienterna läggs in via akutmottagningen eller akutvårdsavdelningen efter primär bedömning av annan specialist. En mindre andel läggs in direkt från hemmet efter telefonkontakt från distriktsläkare och en del tas över från andra klinikers slutenvårdsavdelningar. Det är klinikens läkare som avgör om vi ska/kan ta emot patienten.

Kliniken har två geriatriska avdelningar med vardera 14 vårdplatser och en avdelning för specialiserad palliativ vård med 10 vårdplatser. Den senare sköts av specialister i palliativ medicin.

Vi arbetar med livet i fokus.

Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.
Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2022/943

Placering/enhet:

Länssjukhuset i Kalmar

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2023-01-31
Upplysning om tjänsten

Anna Lindqvist, Verksamhetschef

0480-81279
Upplysning om tjänsten

Katarina Isenberg Nilsson, Läkarföreningen

0480-38426

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30