Här hittar du svar om det nya coronaviruset

Sjukvården har stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns rutiner för hur eventuellt smittade personer ska tas om hand.

Region Kalmar län följer noga utvecklingen både globalt, nationellt samt regionalt och har beredskap för att kunna ta om hand smittade personer. Vi följer de rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå.

Antalet konstaterade fall av covid-19 i Kalmar län

25 personer.

Råd till allmänheten

  • Den som blir sjuk med förkylningssymtom som snuva, hosta och feber ska stanna hemma. Först när man har varit symtomfri i två dagar kan man återgå till jobb och skola.
  • Undvik att smitta andra, besök inte äldre personer om du känner dig det minsta förkyld.
  • Följ egenvårdsråd på 1177.se
  • När egenvård i hemmet inte räcker kontaktas 1177 Vårdguiden på telefon för sjukvårdsrådgivning.

Besöksförbud och restriktioner

Från och med fredagen den 13 mars kl.16.00 gäller besöksförbud på vårdavdelningarna på länets tre sjukhus. Det innebär att det inte längre är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning. När det gäller övriga ärenden på våra sjukhus, gäller samma förusättningar som vanlligt. Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Beslut tas av aktuell vårdavdelning. Är du frisk och ska på ett mottagningsbesök hos någon av våra verksamheter får du endast ta en anhörig/ledsagare med dig. 

Restauranger och caféer

På grund av risk för smittspridning vill vi att endast våra medarbetare och patienter äter på sjukhusens restauranger tillsvidare. Tack för visad hänsyn!

Näringslivet

Läget för länets näringsliv är allvarligt som en följd av covid-19 och det nya coronaviruset. Region Kalmar län ser över hur regelverket kan förenklas när det gäller medel för projekt och företagsstöd. Det pågår också en löpande dialog med länets kommuner för gemensamma insatser med koppling till näringslivet.

Läs om stödpaket till länets näringsliv och de insatser som är aktuella.

Kultur

Länets kulturliv är starkt påverkat av Covid-19. Region Kalmar län följer utvecklingen för att få en överblick och för att kunna agera utifrån de konsekvenser som drabbar kulturlivet. För tillfället kartlägger vi vilka behov som finns, bland annat tittar vi över hur regelverket kan förenklas när det gäller projektmedel.

Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss i Region Kalmar län och vill hjälpa till på grund av covid-19. Vi är tacksamma för intresset och engagemanget!

Lämna intresseanmälan att arbeta extra inom vården

Mer information

Nedan hittar du länkar till aktuell information från olika myndigheter och 1177 Vårdguiden. Har du frågor av allmän karaktär kring coronaviruset – ring 113 13.