Region Kalmar Läns Logotyp

Här hittar du svar om covid-19

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Följande allmänna råd och rekommendationer gäller alla, även du som är vaccinerad eller nyligen har haft covid-19: 

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. Om du reser med kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 eller 16–18, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd (gäller personer födda 2004 eller tidigare).
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Regional skärpt rekommendation i Kalmar län

Rekommendation som gäller till 31 augusti:

Munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta

Användning av munskydd rekommenderas för arbetstagare i Kalmar län när:

 • arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede och
 • tillräckligt avstånd mellan arbetstagare inte kan säkerställas.
 • Användning av munskydd rekommenderas till och med sju dagar efter det att det senaste konstaterade fallet har vistats på arbetsplatsen i smittsamt skede.
 • Särskilda vårdhygieniska riktlinjer gäller för den som arbetar inom vård och omsorg. 

Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och förvissa dig om att du vet hur det ska användas på ett smittsäkert sätt, se Folkhälsomyndighetens information.

För allmän information om munskyddsanvändning se även Frågor och svar nedan. 

Distansundervisning i skolor

För grund- och gymnasieskola kommer det lokala smittläget att avgöra om fjärr-/distansundervisning är aktuellt. Beslutet ligger hos den enskilde huvudmannen och samråd sker med smittskyddsläkaren enligt tidigare etablerade rutiner.

Statistik om covid-19 i Kalmar län

Lägesbild i Kalmar län, uppdateras dagligen kl 11:20 (om dagens uppgifter inte visas kan du behöva uppdatera sidan i din webbläsare eller rensa historiken). Statistiken hämtas ur regionens journalsystem och kan därför skilja sig från Folkhälsomyndighetens siffror som bygger på andra källor. 

Vi hänvisar även till Folkhälsomyndighetens uppdatering över bekräftade fall i Sverige.

Mer statistik om sjukvården och samhällskonsekvenser i Kalmar län under covid-19-pandemin hittar du på vår statistiksida: Fakta om Kalmar län

Samtycke vaccination

Samtyckesblankett för vaccination av minderårig (född 2003 eller senare) kan du ladda ner här.

Samtycke barnvaccination

Information about covid-19 in other languages 

Link to information in multiple languages about covid-19.

Vårdriktlinjer och annan information för dig som arbetar inom vård och omsorg

Du som arbetar inom privat eller kommunal vård och omsorg hittar information såsom rutiner och riktlinjer för smittspårning och vaccinationer med mera på vår webbplats Samarbetsportalen.

Uppdaterad 26 juli 2021 Lämna synpunkter på innehållet