Här hittar du svar om covid-19

Spridningen av covid-19 är just ny mycket hög. Alla som bor och vistas i Kalmar län behöver ta personligt ansvar för att skydda sig och andra.

Det här är en sammanfattning av de råd och rekommendationer som gäller nu:

Skydda dig med vaccination

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Läs mer om hur du vaccinerar dig.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig. Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Du bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor samt testa dig. Läs mer på 1177 Vårdguiden. 

Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där någon har covid-19.

Undvik miljöer med trängsel, arbeta gärna hemifrån och begränsa kontakterna

Håll avstånd till andra när du vistas i offentliga miljöer som t.ex. butiker, köpcentrum och på serveringsställen. Det är särskilt viktigt på platser inomhus. Gäller både barn och vuxna.

Du som har möjlighet att arbeta hemifrån bör göra det. Anpassa dina arbetstider för att kunna undvika trängsel i kollektivtrafiken och på din arbetsplats. Håll avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.

Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas

Verksamheter som till exempel de som anordnar konserter, driver restauranger, köpcentrum och fritidsverksamheter genomför åtgärder för att minska smittspridningen. Det är viktigt att följa arrangörens eller verksamhetens skyltar eller andra anvisningar när du är deltagare, besökare eller kund.

Läs mer om vilka verksamheter som har fått allmänna råd

Undvik trängsel i kollektivtrafiken

Om det är möjligt bör vuxna undvika trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa andra tider än vid rusningstrafik eller använda andra färdsätt som till exempel att cykla, gå eller åka bil. Om det inte går att undvika trängsel i kollektivtrafiken, använd munskydd. Läs mer om att resa i kollektivtrafiken

Personal inom vård och omsorg

Du som arbetar inom vård och omsorg kan omfattas av särskilda rekommendationer och riktlinjer. Om du är du osäker på vad som gäller dig - prata med din arbetsgivare eller chef.

Vaccination barn och unga

Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän vaccination mot covid-19 från tolv års ålder i Sverige, med två doser. Genom samverkan mellan Region Kalmar län och länets kommuner erbjuds vaccinationerna på skolorna. Vaccinationen är frivillig och samtycke krävs från båda vårdnadshavare. 

Här kan du läsa informationsbrev till vårdnadshavare till barn som är 12-15 år

Ladda ner samtyckesblankett och hälsodeklaration för 12-17 åringar,
blanketten finns även översatt till engelska, arabiska, persiska, dari, kurmanji

Statistik om covid-19 i Kalmar län

Lägesbild i Kalmar län, uppdateras dagligen kl 11:20 (om dagens uppgifter inte visas kan du behöva uppdatera sidan i din webbläsare eller rensa historiken).

Statistiken hämtas ur regionens journalsystem och kan därför skilja sig från Folkhälsomyndighetens siffror som bygger på andra källor.

Vi hänvisar även till Folkhälsomyndighetens uppdatering över bekräftade fall i Sverige.

Mer statistik om sjukvården och samhällskonsekvenser i Kalmar län under covid-19-pandemin hittar du på vår statistiksida: Fakta om Kalmar län

Vårdriktlinjer och annan information för dig som arbetar inom vård och omsorg

Du som arbetar inom privat eller kommunal vård och omsorg hittar information såsom rutiner och riktlinjer för smittspårning, vårdhygien och vaccinationer med mera på vår webbplats Samarbetsportalen.

Uppdaterad 18 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet