Här hittar du svar om covid-19

Covid-19 sprids fortfarande. Alla som bor och vistas i Kalmar län behöver ta personligt ansvar för att skydda sig och andra.

Det här är de råd och rekommendationer som gäller nu:

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Läs mer om hur du vaccinerar dig.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:
  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Du bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor samt testa dig. Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där någon har covid-19.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober. Fullvaccinerade är undantagna.

Läs mer om vad som gäller vi resor hos Folkhälsomyndigheten.

Personal inom vård och omsorg

Du som arbetar inom vård och omsorg kan omfattas av särskilda rekommendationer och riktlinjer. Om du är du osäker på vad som gäller dig - prata med din arbetsgivare eller chef.

Vaccination barn och unga

Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän vaccination mot covid-19 från tolv års ålder i Sverige, med två doser. Det nationella startdatumet för att påbörja
vaccinationer av barn i årskurs 6-9 är den 11 oktober. Genom samverkan mellan Region Kalmar län och länets kommuner kommer vaccinationerna att erbjudas på skolorna. Vaccinationen är frivillig och samtycke krävs från båda vårdnadshavare. Respektive skola kommer att informera vårdnadshavare om plats, dag och tid.

Här kan du läsa informationsbrev till vårdnadshavare till barn som är 12-15 år
Ladda ner samtyckesblankett och hälsodeklaration för 12-15 åringar

Sedan juli erbjuds även vaccination för äldre barn (16-17 år) och dessa sker på hälsocentralerna i länet. Även här krävs samtycke från vårdnadshavare. Ladda ner samtyckesblankett för vaccination av 16-17 åringar.  

Statistik om covid-19 i Kalmar län

Lägesbild i Kalmar län, uppdateras dagligen kl 11:20 (om dagens uppgifter inte visas kan du behöva uppdatera sidan i din webbläsare eller rensa historiken).

Statistiken hämtas ur regionens journalsystem och kan därför skilja sig från Folkhälsomyndighetens siffror som bygger på andra källor.

Vi hänvisar även till Folkhälsomyndighetens uppdatering över bekräftade fall i Sverige.

Mer statistik om sjukvården och samhällskonsekvenser i Kalmar län under covid-19-pandemin hittar du på vår statistiksida: Fakta om Kalmar län

Vårdriktlinjer och annan information för dig som arbetar inom vård och omsorg

Du som arbetar inom privat eller kommunal vård och omsorg hittar information såsom rutiner och riktlinjer för smittspårning, vårdhygien och vaccinationer med mera på vår webbplats Samarbetsportalen.

Uppdaterad 7 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet