Här hittar du svar om det nya coronaviruset

Sjukvården har stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns rutiner för hur eventuellt smittade personer ska tas om hand.

Region Kalmar län följer noga utvecklingen både globalt, nationellt samt regionalt och har beredskap för att kunna ta om hand smittade personer. Vi följer de rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå.

Statistik om covid-19 i Kalmar län

Lägesbild i Kalmar län, uppdateras dagligen kl 11:20 (om dagens uppgifter inte visas efter denna tidpunkt kan du behöva uppdatera sidan i din webbläsare eller rensa historiken).

Vi hänvisar även till Folkhälsomyndighetens uppdatering över bekräftade fall i Sverige, uppdateras kl 14.00 dagligen.

Mer statistik om sjukvården och samhällskonsekvenser i Kalmar län under covid-19-pandemin hittar du på vår statistiksida: Fakta om Kalmar län

Råd till allmänheten

Råd och information om vård finns på 1177

Hushållsinformation/folder som skickades ut till invånare i Kalmar län vid påsk 

Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Information about covid-19 in other languages 

Link to information in multiple languages about covid-19.

Mer information

Nedan hittar du länkar till aktuell information från olika myndigheter och 1177 Vårdguiden. Har du frågor av allmän karaktär kring coronaviruset – ring 113 13.

Vårdriktlinjer och annan information för kommunal vård och omsorg

Du som arbetar med och inom kommunal vård och omsorg hittar mer information om coronaviruset och covid-19 på Samarbetsportalen.