Här hittar du svar om det nya coronaviruset

Här hittar du uppdaterad lägesbild samt råd och information om hur pandemin påverkar dig som bor i Region Kalmar län.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar Region Kalmar län på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19. Det innebär att alla som uppvisar symtom kan provta sig för att påvisa covid-19. Arbete pågår också med att utöka smittspårning kring de som konstaterats smittade.

Samhällspridning av Covid-19 förekommer i hela Kalmar län. Smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin uppmanar invånarna att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda de äldre och mest sköra:

  • Personer i riskgrupper och personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så mycket som möjligt för att undvika smitta.
  • Anhöriga till äldre släktingar eller personer i riskgrupper bör skjuta upp sina besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt.
  • Det är viktigt att hålla avstånd till andra människor när man exempelvis är och handlar.
  • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.

Statistik om covid-19 i Kalmar län

Lägesbild i Kalmar län, uppdateras dagligen kl 11:20 (om dagens uppgifter inte visas kan du behöva uppdatera sidan i din webbläsare eller rensa historiken). Notera att statistiken hämtas ur regionens journalsystem och därför kan skilja sig från Folkhälsomyndighetens siffror som bygger på andra källor. 

Vi hänvisar även till Folkhälsomyndighetens uppdatering över bekräftade fall i Sverige.

Mer statistik om sjukvården och samhällskonsekvenser i Kalmar län under covid-19-pandemin hittar du på vår statistiksida: Fakta om Kalmar län

Råd till allmänheten

Råd och information om vård finns på 1177

Hushållsinformation/folder som skickades ut till invånare i Kalmar län i juni 

Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Information about covid-19 in other languages 

Link to information in multiple languages about covid-19.

Mer information

Nedan hittar du länkar till aktuell information från olika myndigheter och 1177 Vårdguiden. Har du frågor av allmän karaktär kring coronaviruset – ring 113 13.

Vårdriktlinjer och annan information för kommunal vård och omsorg

Du som arbetar med och inom kommunal vård och omsorg hittar mer information om coronaviruset och covid-19 på Samarbetsportalen.