Press och media

Du som är journalist kan vända dig till vår pressjour för att få hjälp med information om Region Kalmar län.

Pressjourens roll är att lotsa dig till rätt verksamhetsföreträdare inom organisationen och hjälpa dig att hitta de snabbaste vägarna till information. Ansvaret för mediekontakterna i region Kalmar län följer chefsansvaret och för djupare information inom ett specifikt område kan du kontakta ansvarig verksamhetschef eller sakkunnig.