Person som sitter vid en datorskärm med bild av en familj

Upphandling och inköp

Alla våra inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med upphandlingsreglerna är att vi som offentlig myndighet ska använda skattemedel på ett effektivt och riktigt sätt, genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Region Kalmar län lägger stor vikt vid att upphandlingsarbetet bedrivs professionellt och med god affärsetik. Vi samarbetar med Sveriges landsting och regioner för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Som leverantör till oss måste du följa "Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantör".

Uppdaterad 2 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet