Psykiatriförvaltningens ledningsgrupp

Ansvarar för länets psykiatriska hälso- och sjukvård. Inom förvaltningen finns vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri i Västervik.

Uppdaterad 20 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet