Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Lämna medborgarförslag

Genom att skriva ett medborgarförslag kan du framföra förslag, idéer och åsikter till de folkvalda politikerna.

Du som är folkbokförd i en kommun i Kalmar län har möjlighet att lämna medborgarförslag till regionfullmäktige. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har rösträtt. Du kan lämna förslag i de flesta frågor som rör Region Kalmar läns verksamhet. Alla förslag som kommit in till oss är allmänna handlingar och offentliga. Varje medborgarförslag ska handla om bara ett ämne, har du flera förslag som berör olika ämnen ska dessa lämnas var för sig. Ett medborgarförslag kan behandlas av fullmäktige om det rör en fråga som vi ansvarar för. Medborgarförslag får inte ha rasistisk eller odemokratisk innebörd eller handla om en enskild person.

Frågor och svar

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Fyll i formuläret här på webben. Du kan också skriva ett brev som du skickar eller lämnar till vårt kansli. Förslaget ska vara skriftligt och innehålla namn, eventuellt namnförtydligande, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress.

Skicka förslag undertecknat med namn och adress till:

Region Kalmar län
Box 601, 391 26 Kalmar

Ett medborgarförslag som kommit in till oss är en allmän handling och blir offentlig om den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag och förslagen kan läsas på webbplatsen.

Vem får lämna ett medborgarförslag?

Medborgarförslag kan lämnas av alla personer som är folkbokförda i någon av länets kommuner.

Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Hur behandlas mitt medborgarförslag?

Regionfullmäktiges presidium bedömer om medborgarförslaget uppfyller de regler som är uppsatta och fattar beslut om hur förslaget ska hanteras. Inom ett år bör ett medborgarförslag behandlas av regionfullmäktige eller berörd styrelse/nämnd. Du som har skrivit förslaget får veta när ärendet kommer att behandlas och du har rätt att delta i samband med det.