Pressmeddelande 2019-01-18

20 miljoner i företagsstöd 2019

Under 2019 planerar Region Kalmar län att betala ut drygt 20 miljoner kronor i företagsstöd i länet.

Beslutet som togs av regionala utvecklingsnämnden på fredagen ligger på samma nivå som tidigare år. Hälften av pengarna tas från statens anslag till det regionala utvecklingsarbetet i länet.

En stor del av företagsstöden syftar till att hjälpa företag som anlitar extern kompetens. Företag kan även söka stöd för att utveckla nyskapande affärsidéer, driva lanthandel eller bensinstation på landsbygden eller för att driva verksamhet i skärgården.

Drygt 300 miljoner kronor har betalats ut i företagsstöd i länet mellan 1998-2017, då i regionförbundets regi. Syftet med företagsstödet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Av de utvärderingar som har gjorts framgår att stödet hade lett till ökad sysselsättning och ökad omsättning hos de företag som fått stöd. Det hade också bidragit till att förkorta processen med att ta fram nya produkter och tjänster med drygt ett år.

Mer information

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör                                             
070-607 09 87.

Karin Helmersson, ordförande regionala utvecklingsnämnden                  
070-541 71 76.

Pär-Gustav Johansson, vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden   
070-317 89 50.

Samtliga finns tillgängliga för kommentarer efter nämndens sammanträde kl 16.00.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet