Gult dekormönster
Pressmeddelande 2021-10-07

2021 års kulturstipendiater utsedda

Region Kalmar läns kulturstipendiater för 2021 utsågs på torsdagen av regionala utvecklingsnämnden.

2021 delar fem konstnärer och en teatergrupp på totalt 140 000 kronor inom de två kategorierna arbetsstipendium och belöningsstipendium.

Johanna Karlin, Sara Västerlund, Elizabet Christiansson och Ida Granqvist tilldelas arbetsstipendium på vardera 25 000 kronor och Kompani Error och Dea Carlsson tilldelas belöningsstipendium på vardera 20 000 kronor.

Johanna Karlin, Borgholms kommun, är bildkonstnär och beviljas ett arbetsstipendium för att utveckla och förvalta projektet Kläppinge 1:18 som kortfattat går ut på att konstnärligt gestalta småjordbruket. Under de senaste åren har hon samlat idéer och material som hon nu vill gestalta platsspecifikt på sin egen gård på Öland.

Johanna Karlin är utbildad vid Kungliga konsthögskolan och har studerat konst vid Birkagårdens folkhögskola. Sedan 2016 driver hon även utställningsplattformen UNDANTAGET.

Sara Västerlund, Nybro kommun, är konstnär med särskild inriktning mot skulptur i olika material. Hon beviljas ett arbetsstipendium för att kunna utveckla sin konst i olika material som brons och skulpturbetong och för att få möjlighet att fokusera på kommande utställningar runt om i Sverige.

Sara Västerlund är utbildad i keramikkonst och hantverk vid både Capellagården och HDK (högskolan för design & konsthantverk) och hon har även arbetat som hantverkslärling för konstnären Ellen Ehk Åkesson.

Elizabet Christiansson, Västerviks kommun, är konstnär med särskild inriktning mot textil konst och måleri. Hon beviljas ett arbetsstipendium för att ges möjlighet till att arbeta vidare i sitt projekt ”Landskap” och fördjupa sig inom vävning och vävteori genom ett flertal kurser.

Elizabet Christiansson har en masterexamen från Konstfack inom textil konst och måleri.

Ida Granqvist, Vimmerby kommun, är antagen till en utbildning vid Berlin Dance Institute och beviljas ett arbetsstipendium för att kunna påbörja ett treårigt program för att bli yrkesdansare.

Ida Granqvist har varit aktiv som dansare och danslärare på Vimmerby Dansstudio och Vimmerby kulturskola och har under det senaste året gått en ettårig dansutbildning på Löftadalens Folkhögskola.

Teatergruppen Kompani Error, Kalmar kommun, beviljas ett belöningsstipendium för sitt arbete med att starta och utveckla sin unika teatergrupp i Kalmar län under de senaste åren. Genom sin verksamhet har de skapat spännande uppsättningar i gränslandet mellan lajv och interaktiv scenkonst och varit aktiva på många orter runt om i länet. Under 2021 har gruppen varit aktuell med uppsättningen ”Jösses Gösta” på Kalmar slott och de har även genomfört väsenvandringar på Bielkeleden i Emmaboda.

Regionala utvecklingsnämnden hoppas att belöningsstipendiet kan ge teatergruppen ytterligare möjlighet att fortsätta skapa nyskapande teater runt om i länet.

Dea Carlsson, Högsby kommun, beviljas ett belöningsstipendium för att hon med sitt starka engagemang har satt Bötterum i Högsby kommun på kartan, framför allt genom den årliga hantverksmässan som genomförs varje år i september.

Via Dea Carlssons stora nätverk, bestående av både ideella och professionella krafter, har hantverksmässan och Bötterums hembygdsgård och byggnadsminne växt till en viktig mötesplats med flera tusen besökare varje år.

Regionala utvecklingsnämnden hoppas att belöningsstipendiet stöttar Dea i hennes engagemang för att bevara viktiga kulturarv i vårt län.

Utdelning av stipendierna sker i samband med regionfullmäktiges sammanträde 17-18 november.

Kontaktuppgifter till stipendiaterna

Sara Västerlund                                                                                         
070-866 04 16

Elizabet Christiansson                                                                                  
073-328 68 00

Johanna Karlin                                                                                             
073-041 13 97

Ida Granqvist                                                                                               
070-662 88 07

Dea Carlsson                                                                                               
070-259 15 82

Kompani Error   
070-918 81 48

 

Läs mer

Uppdaterad 21 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet