Pressmeddelande 2021-11-19

30 000 nya vaccinationstider fram till jul

Drygt 30 000 vaccinationstider kommer att läggas ut vid de offentliga hälsocentralerna och privata mottagningarna fram till jul.

- Det finns ett stort tryck från personer som fyllt 65 år och som nu vill ha en tredje dos. Samtidigt vill vi att så många som möjligt av dem som hittills inte vaccinerat sig gör det. Därför kommer många tider att läggas ut samtidigt som det finns möjlighet att vaccinera sig utan bokning vid vaccinationsbussen som rullar i länet fram till jul, säger Marie Ragnarsson.

Folkhälsomyndighetens och regeringens besked om att covidbevis kommer att införas vid allmänna sammankomster över 100 personer kan komma att leda till att fler kommer och vaccinerar sig. För närvarande är det omkring 30 000 personer i länet från 12 år och uppåt som ännu inte tagit en första vaccindos.

24 905 personer i Kalmar län har fått en tredje vaccindos mot covid-19. Det visar Region Kalmar läns egen statistik69 procent av de som är 80 år och äldre i länet fått sin tredje dos eller har en tid bokad för vaccination. För de som är 65-79 år är motsvarande siffra 48 procent.

De regionala siffrorna visar också att 59 procent av barnen i åldern 12-15 år hittills fått en första vaccindos.

Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering som sträcker sig fram till och med 14 november visar att 87,6 procent av befolkning över 16 år i länet har tagit en första dos vaccin mot covid-19 och 85,1 procent har också fått den andra dosen. Det kan jämföras med siffrorna för hela Sverige där 85,1 procent har fått en dos och 81,6 procent fått två doser.

Det finns dock skillnader både geografiskt och åldersmässigt när det gäller vaccinationsviljan i länet.

Högsby är fortfarande den kommun i länet med lägst andel vaccinerade av befolkningen, 79 procent har fått en första dos. Mörbylånga har högst andel med 91,9 procent.

I samtliga åldersgrupper över 30 år har nu mer än 80 procent fått en första dos. Lägst vaccinationstal finns bland 16-17-åringar där 75 procent fått en första dos, motsvarande siffra för 18-29-åringar är 76,5 procent.

Kommande vecka fortsätter vaccinationsbussen att rulla i länet. Det behövs ingen förhandsbokning för att ta en första, andra eller tredje vaccindos mot covid-19. När det gäller tredje dosen ges den än så länge enbart till personer som är 65 år och äldre där det har gått minst fem månader sedan den andra sprutan.

Bussen kommer att stå på följande platser nästa vecka:

Torsdag 25 november, Ica Nära i Ålem. kl 14.00-18.00.

Fredag 26 november, Ica Nära i Påryd. Kl 14.00-18.00.

Lördag 27 november, Hansa City i Kalmar. Kl 11.00-15.00.

Mer information

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

 

Uppdaterad 19 november 2021 Lämna synpunkter på innehållet