Pressmeddelande 2018-12-17

4,3 miljoner till länets bibliotek

För andra gången har Kulturrådet fördelat stöd inom satsningen Stärkta bibliotek. Kalmar län får 4,3 miljoner kronor.

Det är andra gången som statens kulturråd fördelar stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Söktrycket har varit högt och totalt har 272 ansökningar från Sveriges 290 kommuner kommit in. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 70 miljoner kronor.

I Kalmar län har pengar delats ut i följande kommuner:

  • Borgholms kommun: 74 000 kronor till en förstudie om så kallade ”meröppna” bibliotek.
  • Emmaboda kommun: 241 000 kronor till webbutveckling samt till en självbetjäningsautomat
  • Hultsfreds kommun (i partnerskap med Högsby): 1 800 000 kronor för aktiviteter riktade till personer med annat modersmål än svenska.
  • Högsby kommun: 320 000 kronor till en förstudie om ”meröppna” bibliotek
  • Kalmar kommun: 800 000 kronor till en familjeavdelning på huvudbiblioteket
  • Mönsterås kommun: 200 000 till upprustning av biblioteksrummet på alla filialer samt till ny teknik
  • Mörbylånga kommun: 320 000 till en förstudie om ”meröppna” bibliotek
  • Oskarshamns kommun: 95 000 kronor till en utredning av biblioteksverksamheten samt för att utrusta den nya kulturbussen med passagerarlift.
  • Torsås kommun: 115 000 kronor till uppsökande verksamhet
  • Västerviks kommun: 400 000 kronor till kulturbuss samt för digital delaktighet

Om satsningen

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. 2018-2020 får man 225 miljoner kronor per år att fördela. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Under 2018 har två ansökningsomgångar ägt rum – en under våren och en under hösten.

Uppdaterad 29 januari 2019 Lämna synpunkter på innehållet