Teckning där mamma med barn besöker en läkare.
Pressmeddelande 2019-12-19

43,9 miljoner till regionen ur kömiljarden

Region Kalmar län klarade kömiljardens krav även för november. Därmed får regionen sammanlagt 43,9 miljoner kronor.

Under tre månader har tillgängligheten vid Sveriges sjukhus satts under luppen genom den nya kömiljarden. Samtliga månader klarade Region Kalmar län något av målen som satts upp för att få del av prestationsersättningen.

I november fick drygt 93 procent av patienterna tid för första besök hos en specialist på sjukhus eller inom psykiatrin inom 90 dagar, vilket är den nationella vårdgarantin. Bara en region noterade en bättre tillgänglighet.

89,3 procent av patienterna fick tid till operation eller behandling inom 90 dagar. Det placerar Region Kalmar län på en femte plats i landet.

- Jag känner stolthet över att vi är en av regionerna i landet med allra bästa tillgänglighet och är stolt över alla medarbetare som bidragit. Det krävs många insatser inom olika delar av vården för att nå det här resultatet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

 - Vi har under hela året haft en stabilt hög tillgänglighet till vuxenpsykiatrin. Det är bara en månad under 2019 som vi har haft en tillgänglighet lägre än 90 procent. Detta är resultatet av ett hårt arbete under lång tid, säger psykiatridirektör Florence Eddyson Hägg.

Region Kalmar län får totalt 43,9 miljoner kronor i prestationsbunden ersättning. Utöver det får Region Kalmar län en generell ersättning som fördelas efter befolkningsmängd, vilket ger knappt 8 miljoner kronor. Alltså sammanlagt närmare 52 miljoner.

Fakta/Kömiljarden

Kömiljarden omfattar totalt 1,61 miljarder kronor varav 80 procent delas ut efter prestation. 20 procent delas ut till regionerna efter befolkningsstorlek.

Under september-november har tillgängligheten jämförts mellan 2019 och 2018. För att få del av den prestationsbundna delen måste regionerna visa på minskade väntetider i den specialiserade vården.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet