Mamma med spädbarn
Pressmeddelande 2020-09-29

5 000 kvinnor får enkät om sin graviditet

5 000 gravida och nyblivna mammor i länet får de närmaste två åren möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av vården och sin egen hälsa.

Hur upplever kvinnor sin egen hälsa och vården under tiden för graviditet och runt förlossning? Vilket bemötande får man av personalen och hur känner man sig ett år efter förlossningen? Det är några av de frågor som ställs i Graviditetsenkäten, som lanseras den 1 oktober 2020.

Sedan 2015 pågår en nationell satsning kring kvinnors hälsa och förlossningsvården. Utvecklingen sedan satsningen påbörjades är positiv. Nu fortsätter arbetet och för första gången ska gravida och nyblivna mammors upplevelser av vården kartläggas – före, under och efter förlossning.

- Kvinnors erfarenheter behövs för att utveckla vården. Kvinnorna och deras familjer ska känns sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten, säger utredaren Maria Svensson vid enheten för samordning av hälso- och sjukvård vid regionstaben.

Graviditets enkäten går ut via 1177.se. Den består av tre olika delar och skickas till kvinnor som antingen:

  • är i graviditetsvecka 25,
  • fött barn för åtta veckor sedan,
  • fött barn för ett år sedan.

Initiativet till Graviditetsenkäten kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Resultatet ger Region Kalmar län möjligheter att fortsätta att utveckla vården kring graviditet och förlossning. Graviditetsenkäten utgör en del i arbetet för en mer jämlik, personcentrerad och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Fakta/Graviditetsenkäten

Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av SKR i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG).

Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019 och togs emot väl. Svarsfrekvensen var god och den upplevdes enligt utvärderingen som relevant samt var uppskattad av kvinnorna som svarade.

Graviditetsenkäten lanseras den 1 oktober och skickas ut kontinuerligt till kvinnorna till och med 2022.

Mer information

Maria Svensson, utredare, regionstab samordning hälso- och sjukvård      
0480-837 78                                                       

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet