Pressmeddelande 2021-04-13

60-64-åringar kan boka vaccination

I dag inleds fas 3 í vaccinationskampanjen för att förhindra allvarlig sjukdom i covid-19. Det är de som är födda 1957-1961 som nu kan boka vaccinationstid.

Med ökande vaccinleveranser de senaste och kommande veckorna har regionen skalat upp antalet tillgängliga tider.

- Det är därför vi ser att vi har möjlighet att nu gå in i fas 3. Med start i dag kommer samtliga i denna åldersgrupp att få brev hem med instruktioner om hur de bokar tid för sin vaccination, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

De som är över 60 år och också tillhör en riskgrupp uppmanas att ange detta vid bokningen. Skulle tillgången till vaccin komma att förändras innebär det att de som tillhör någon av de angivna riskgrupperna prioriteras när det gäller vaccin.

Bokningen sker via 1177.se.

Fakta/Riskgrupper

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck. Och kontrolleras i sjukvården för dessa tillstånd.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma. Det gäller de som kontrolleras i sjukvården för lungsjukdom. För astma endast om personen kontrolleras på sjukhusmottagning eller har behövt uppsöka vården akut för astma under senaste året.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. Detta gäller de som har nedsatt lungfunktion konstaterad i sjukvården eller har en sjukdom/funktionshinder som medför att de har svårt att hosta upp slem. För fetma gäller det personer med BMI över 40.
  • Kronisk lever- eller njursvikt. Detta gäller de som kontrolleras i sjukvården.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Detta gäller de som av sjukvården fått veta att du är särskilt infektionskänslig på grund av sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.

Mer information

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren                                                       0480-841 31

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet