Tandvårdsmiljö med en patient i centrum.
Pressmeddelande 2020-03-24

All icke-akut tandvård skjuts upp

All icke-akut tandvård skjuts upp i länet. Från fredag 27 mars kommer enbart akuta besök att tas emot vid tre kliniker i Kalmar, Västervik och Oskarshamn.

Också icke akut tandvårdsverksamhet för barn 3-23 år vid de privata klinikerna som har avtal med Region Kalmar läns ”Vårdval Tandvård Kalmar län” omfattas av beslutet som togs av regionens krisledningsnämnd på tisdagen.

Anledning till att den planerade tandvården ställs in tills vidare är att sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning inom tandvården behövs inom hälso- och sjukvården till följd av covid-19-pandemin.

- Det är viktigt att underlätta för sjukvården i nuvarande situation. Vi hoppas att alla patienter har förståelse för att vi alla måste bidra. Det är självklart för oss att omprioritera när övriga delar av vården har större behov av skyddsutrustning än vi, säger tandvårdschef Lise-Lott Heiding.

Den akuta verksamheten i folktandvården kommer att ske vid följande tre kliniker i länet från och med fredag:

  • Berga centrum, Kalmar.
  • Oskarshamn.
  • Västervik.

Patienter utan förkylningssymtom kommer att få tid vid dessa mottagningar vid akuta besvär. Om det gäller ett akutbesök och patienter har sjukdomssymtom eller konstaterad covid-19-smitta kommer dessa att tas om hand i samverkan mellan tandvården och infektionskliniken.

Folktandvården kommer i första hand att ta kontakt med de patienter som är inbokade för icke-akuta besök de närmaste 14 dagarna. De kommer att få sina behandlingar framskjutna och får senare besked om ny tid.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet