Dekorbild
Pressmeddelande 2020-04-09

Allas ansvar att dämpa smittspridningen

Inför påskhelgen gäller det för alla att ta ansvar för att dämpa smittspridningen av det nya coronaviruset

Maningen kommer från smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin. Hon riktar sig både till enskilda personer som näringsidkare.

- Det är nu vi kan göra skillnad. Visst ska vi fira påsk, men den här gången måste vi göra det på ett annat sätt. Har du minsta symtom, stanna hemma. Har du äldre släktingar, ring dem och håll kontakt, men besök dem inte. Tvätta händerna ofta och hosta i armvecket.

Lisa Labbé Sandelin pekar också på restaurangägarnas ansvar för att minska smittspridning. Enbart bordsservering får förekomma och det får inte uppstå trängsel i lokalerna. Ett riktmärke är att det ska vara mer än en armslängds avstånd mellan gästerna.

- Följer man inte de anvisningar som finns riskerar man att smittskyddsläkaren stänger ned restaurangen.

I dag förekommer samhällsspridning av covid-19 i åtminstone tre av länets kommuner, men antagligen fler.

Under veckan har antalet inlagda på länets sjukhus ökat och också Västerviks sjukhus tar nu emot covid-19-patienter. På torsdagsmorgonen var 20 personer inlagda, varav 6 vårdades på intensivvårdsavdelning.

- Det är en stadig ökning av antalet patienter, men egentligen ingen dramatik i den. Vi har tagit höjd för att samtidigt kunna vårda betydligt fler, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

I de planer som nu finns kan uppemot 100 vårdplatser och drygt 30 IVA-platser användas för covid-19 patienter samtidigt. Planeringen ses nu över för att om behov uppstår kunna öka kapaciteten ytterligare.

- Vi är liksom en del andra regioner i landet betydligt senare i epidemin än Stockholm och Södermanland. Ännu ser vi inga tecken till en snabb ökning av antalet insjuknade men vi måste ändå förbereda oss för en utveckling som liknar den i de värst drabbade delarna i landet, säger Johan Rosenqvist.

Under den gånga veckan har också tillgången på skyddsutrustning av olika slag byggts upp inom sjukvården. I dagsläget finns inga akuta brister.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare                                                      

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker via pressjouren                                                                        
0480-841 31

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet