Man i varselkläder vid elskåp.
Pressmeddelande 2019-03-29

Allt fler hushåll med snabbt bredband

Andelen hushåll i länet med tillgång till snabbt bredband fortsätter att öka – från 61 procent 2017 till 67 procent 2018.

Det framgår av den årliga rapporten från Post- och telestyrelsens (PTS).

Kartläggningen visar att ökningen för Kalmar län följer utvecklingstakten för Sverige. Dock ligger länet fortsatt efter i utbyggnad då 82 procent av hushållen i Sverige nu har tillgång till snabbt bredband.

Bland Kalmar läns kommuner har Kalmar kommit längst med 84 procent anslutna hushåll, medan Högsby hade den snabbaste tillväxten med 15 procentenheters ökning. Under det senaste året har utbyggnaden tagit bättre fart på landsbygden i länet, där mer än vart tredje hushåll nu har tillgång till snabbt bredband och tätorterna i stort sett är utbyggda.

- Det är viktigt att vi håller i detta och fortsätter utbyggnaden på bred front i länet och tacklar de utmaningar vi står inför, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

En av dessa utmaningar är att mer än vart tionde hushåll valt att inte ansluta sig. En annan att flera områden helt saknar tidplan för utbyggnad.

- Vi arbetar både nationellt och regionalt för att hitta lösningar på detta. Men närmast måste påbörjade utbyggnadsprojekt fullföljas där hushåll och företag väntar på leveranser under 2019 och 2020, säger Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator.

Fakta/Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Regeringen har tagit fram en strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet