Pressmeddelande 2020-11-03

Allvarlig ökning av covid-19-fallen i länet

De senaste veckorna har antalet smittade i covid-19 i Kalmar län flerdubblats. Och smittskyddsläkaren bedömer situationen som allvarlig.

Vecka 42 i mitten av oktober konstaterades 36 fall. Förra veckan var motsvarande siffra 180 fall – en femfaldig ökning.

- Nu är det allvar. Alla måste hjälpas åt för att minska smittspridningen. Vi är mitt inne i kraftig ökning av fallen där risken är stor att sjukvården återigen blir hårt belastad om vi inte gör något, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Smittskyddsläkaren har en pågående dialog med Folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen och länets kommuner om eventuellt införande av lokala allmänna råd för Kalmar län.

Smittskyddsläkaren understryker vikten av att nogsamt följa de råd och rekommendationer som finns om att tvätta händerna ofta och noga, stanna hemma vid minsta symtom, testa sig och stanna hemma tills man har fått testsvaret. Också de som kan och har möjlighet bör i största möjliga utsträckning jobba hemifrån.

- Vi kan konstatera genom smittspårningsarbetet att det oftast är via hushållskontakter, på arbetsplatsen på after work eller i samband med evenemang och fester som smittans spridits. Det som nu är särskilt oroande är att vi också upptäckt fall på särskilda boende och i hemtjänsten, säger Lisa Labbé Sandelin

Under veckan kommer kapaciteten för egentest att utökas kraftigt. Det rör sig om tre nya utlämningsställen som etableras vid hälsocentraler i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Tillsammans med den utökning som skedde vid apoteken förra veckan finns det nu kapacitet för 3 200 egentester per vecka i länet. Testet beställs som tidigare vida 1177.se där man får en tid och plats för ett ombud att hämta provtagningskitet.

- Vi har sett utvecklingen i våra grannlän där antalet inlagda ökat några veckor efter att kurvan på antalet smittade börjat stiga. Vi har god beredskap på våra sjukhus för att på nytt skala upp covid-19-vården om det skulle bli nödvändigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

På tisdagen var sex personer inlagda för covid-19 vid länets sjukhus, varav en på intensivvårdsavdelning. Det är den första patienten i behov av IVA-vård sedan mitten av juli. Under september och oktober har antalet inlagda pendlat mellan noll och fyra patienter.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör                                                Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet