Pressmeddelande 2020-08-31

Anmälan efter stryptag på personal

Vuxenpsykiatri i Kalmar har gjort anmälningar både till Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg om brister i säkerheten.

Händelsen som avses inträffade under sommaren då en patient som var tvångsintagen tog stryptag på en ur personalen. I samband med att annan personal skyndade till släppte dock patienten greppet. Händelsen ledde till psykisk belastning för medarbetaren, men ingen fysisk skada.

Händelsen är polisanmäld sedan tidigare och i direkt anslutning gjordes också en anmälan om arbetsskada till Arbetsmiljöverket.

Därefter har verksamheten gjort en genomlysning av det inträffade som nu skickats in till Arbetsmiljöverket. En anmälan angående brist i säkerheten har också gjorts till Inspektionen för vård och omsorg.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet