En flicka håller i några små blommor.
Pressmeddelande 2020-06-05

Ansvarsfull sommar i Kalmar län

- Vi har alla ett personligt ansvar och tillsammans måste vi fortsätta att följa rekommendationerna, så att så många som möjligt får njuta av sommaren.

Det säger regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson efter regeringens besked om att lätta på reserekommendationen i landet inför sommaren 2020. Beskedet innebär att turister och besökare är välkomna till Kalmar län i sommar, vilket riskerar att få en allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården i vårt län.

- Eftersom vi nu kan få en kraftigt ökad befolkning i vårt län, ställs ännu högre krav på att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, framförallt gällande fysisk distansering. Det är vår största chans att platta kurvan över sommaren. Vi vill att så många som möjligt ska kunna njuta av vårt län, men vi får absolut inte glömma bort att pandemin fortfarande pågår, säger hon.

En av flera insatser Region Kalmar län gör är att stötta turistbyråer, hotell, campingplatser och vandrarhem med ett färdigt informationsmaterial riktat till turister och besökare om hur de kan minska smittspridningen.

För det gäller att Region Kalmar län, länets kommuner och företag och den enskilda individen fortsätter att ta ett stort ansvar.

- Det är viktigt för att vi inte ska belasta hälso- och sjukvården för mycket. Och för att det ska kännas tryggt och säkert för alla besökare och invånare i vårt län, säger regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson.

Under våren har många hållit sig mer eller mindre isolerade och varit i hemma i stor utsträckning. Därför finns det en hälsofrämjande aspekt i att nu kunna komma ut och genomföra sommaraktiviteter.

- Många behöver komma ut och röra sig, både för återhämtning och för att få ett miljöombyte. Vi har märkt av att intresset för naturupplevelser i närområdet är rekordstort och det är bra, säger Helena Nilsson.

I Kalmar län finns flera av Sveriges ledande turistmål. Besöksnäringen bidrar till att många av våra invånare har jobb och den är en viktig skattebas som bidrar till finansieringen av vård, skola, omsorg och mycket annat. Dessutom är den viktig för flera servicefunktioner på landsbygden.

- Besöksnäringen är otroligt viktig för vårt län och framförallt sommaren är speciellt viktig för vår besöksnäring. Mellan juni och augusti har vi flest kommersiella gästnätter i Sverige efter de tre storstadsregionerna, säger Helena Nilsson.

Fakta/ Turism i Kalmar län

  • Sett till antal kommersiella gästnätter under sommarmånaderna juni-augusti, ligger Kalmar län på fjärde plats i landet efter Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
  • Öland står för nästan hälften av besökarna och främsta boendeformen är camping.
  • Svenska besökare kommer främst från kringliggande regioner samt Stockholmsområdet.
  • Utländska besökare kommer främst från Tyskland (50 procent), Danmark, Norge och Nederländerna.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet