Vaccin sprutas in i överarmen.
Pressmeddelande 2019-11-15

Årets influensavaccin ska täcka behovet

Nästa vecka är det start för årets vaccinationer mot säsongsinfluensan. I år har det beställts fler doser vaccin jämfört med förra året.

Att vaccinera sig är den bästa förebyggande åtgärden för att undvika att bli svårt sjuk i influensa. Om man trots vaccination skulle insjukna blir sjukdomsförloppet mildare. Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin har planerat för influensavaccinationen som har nationell start på tisdag nästa vecka.

- Förra året var det glädjande nog många som ville vaccinera sig. Det vaccin som tas fram portioneras ut över världen. Europa och Sverige fick inte de doser man räknat med förra året och vi i Kalmar län drabbades också. Vi fick därför prioritera så att de mest behövande fick först. Det hoppas vi kunna undvika i år. 

Liksom förra året innehåller vaccinet fyra stammar för att ge ett bättre skydd. Med stigande ålder försämras immunförsvaret och skyddet mot influensa avtar. Även den som annars känner sig frisk kan bli svårt sjuk och få följdsjukdomar som lunginflammation och andningssvikt. Det kan ta lång tid att återhämta sig. Därför är det så viktigt att de grupper som riskerar att bli svårare sjuka i influensa vaccinerar sig.

Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri vaccination till följande personer:

  • Alla som i år fyller 65 år eller är äldre.
  • Alla gravida.
  • Personer med kroniska sjukdomar som hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt eller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller med nedsatt lungfunktion.

Övriga personer betalar 160 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Från nästa vecka erbjuder länets hälsocentraler drop-in-tider som framgår på 1177.se.

Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett väl beprövat vaccin och det ger inga allvarliga biverkningar. En del kan känna ömhet och ibland lite svullnad i armen där sprutan getts. Äggallergiker eller de som tar blodförtunnande läkemedel behöver stämma av med mottagningen innan vaccination för besked om medicineringen behöver justeras.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet