Dekormönster Region Kalmar län
Pressmeddelande 2019-02-14

Polisanmälan efter allvarliga brister i redovisning

Region Kalmar län polisanmälde på fredagen de allvarliga brister som framkommit i den ekonomiska hanteringen inom Svenska palliativregistret.

Det var i november 2018 som externa granskare fick i uppdrag att gå igenom bokföringen i registret sedan det vid utlämnande av handlingar till media konstaterats att nödvändiga underlag vid olika köp saknades i redovisningen. 

Granskningen gäller hur ett betalkort hanterats 2012-2017. Trots att Region Kalmar län har tydliga regler om att underlag alltid ska redovisas fanns för 621 av de totalt 668 korttransaktioner inga underlag redovisade, något som påpekats och efterlysts vid ett flertal tillfällen. Kortet har bland annat använts vid 37 kontantuttag. Kontantuttagen belöper med uttagsavgifter på 104 269 kronor och inte i något fall finns underlag.

Totalt har kortet använts vid 596 tillfällen för olika inköp för 664 072 kronor utan

Region Kalmar län kräver därför också tillbaka beloppen för de kontokortstransaktioner där det saknas underlag.

- Det som framkommit i granskningsrapporten är allvarligt och vi följer därför den rekommendation vi fått av de externa revisorerna att kräva tillbaka pengarna och göra en polisanmälan, säger ekonomichef Lars Mattsson.

Förutom polisanmälan och återkrav har också Region Kalmar län inlett en process för att skilja registerhållaren från uppdraget inom Svenska palliativregistret.

Svenska palliativregistret är ett nationellt register som finansierats med i huvudsak statliga medel med registerhållare från Region Kalmar län och med regionen som huvudman. Det innebär att registret som är placerat i Kalmar har att följa Region Kalmar läns regler och riktlinjer när det gäller bokföring och annan ekonomisk redovisning.

Då polisen nu kommer att utreda om hanteringen av betalkortet inneburit en brottslig gärning har Region Kalmar län inga mer kommentarer att ge i frågan.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet