Pressmeddelande 2021-05-18

Avhandling om behandling av tumörer i hypofysen

Daniel Bengtsson, överläkare medicinkliniken på länssjukhuset och doktorand vid Linköpings universitet, disputerade den 14 maj.

- I min avhandling undersökte jag bland annat effekten av cellgiftet temozolomid på aggressiva hypofystumörer.

Hypofysen producerar hormoner och är ett livsnödvändigt organ. Ungefär var tusende person har en tumör i hypofysen. Denna är i de allra flesta fall godartad och växer mycket långsamt. Ett fåtal tumörer växer mer aggressivt. Mot dessa tumörer har det saknats bra behandlingar och prognosen för patienterna har därför varit dålig.

- Aggressiva tumörer i hypofysen är de som fortsatt växa trots behandling med upprepade operationer, strålning och hormondämpande läkemedel. Vår studie visade att cellgiftet temozolomid hade effekt på cirka hälften av dessa svårbehandlade tumörer, säger Daniel Bengtsson. 

Tumörer med lågt innehåll av DNA-reparations-proteinet MGMT (O6-metyl-guanin-DNA-metyltransferas) svarade bättre på behandlingen. Detta fynd kan användas för att förutse vilka patienter som har störst chans att få effekt av behandlingen. Resultaten har bidragit till nya internationella riktlinjer.

- I en annan studie i avhandlingen fann vi att ärftliga mutationer i gener som styr DNA-reparation kan vara en ny möjlig orsak till hypofystumörer.

Avhandlingen undersökte även Cushings sjukdom som är en typ av hypofystumör som kan ge svåra symtom på grund av överproduktion av hormonet kortisol. Även efter operation av tumören, då kortisolvärden blivit normala, såg man att patienterna hade en högre dödlighet. De använde mer antidepressiva läkemedel och fler dog i hjärt-/kärlsjukdomar och infektioner jämfört med kontrollgruppen.

- Det talar för att det finns kvar negativa effekter av tidigare överskott av kortisol. Förhoppningsvis kan dessa fynd öka förståelsen för hur Cushings sjukdom yttrar sig och på sikt öka livskvalitén och överlevnaden hos dessa patienter.

Mer information

Daniel Bengtsson, överläkare                                                          
0709-328024

Läs mer

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet