Glada medarbetare på Västerviks sjukhus.
Pressmeddelande 2020-01-22

Västerviks sjukhus bäst i klassen igen

För tredje gången på fyra år har Västerviks sjukhus utsetts till ”Bästa sjukhus” av branschtidningen Dagens Medicin.

Det är i klassen mellanstora sjukhus som Västervik rankas högst för 2019. Det skedde också 2016 och 2017. 2018 hamnade sjukhuset på tredje plats. Oskarshamns sjukhus hamnar på andra plats när det gäller mindre sjukhus.

Det är i det senaste numret av Dagens Medicin som kommer ut i dag som ”Bästa sjukhus” för 2019 utses i tre olika klasser: universitetssjukhus, mellanstora sjukhus med förlossningsverksamhet och mindre sjukhus utan förlossning.

Dagens Medin rankar landets sjukhus utifrån en rad olika parametrar. Allra tyngst väger medicinsk kvalitet. Även hur sjukhuset klarar vårdgarantin, patientenkäter, väntetider på akuten, vårdplatsläget, effektivitet, förekomst av trycksår och personalens följsamhet till kläd- och hygienrutiner vägs in.

Topplaceringen för Västerviks sjukhus grundar sig framför allt på höga resultat när det gäller tillgänglighet, exempelvis väntetiderna på akutmottagningen, låg förekomst av trycksår och nöjda patienter. Man ligger också väl till när det gäller förlossningsvård och njursvikt,

När det gäller att undvika överbeläggningar och lägst andel trycksår är Länssjukhuset i Kalmar bäst i landet.

- Det är fantastiskt roligt att sjukhuset får det här priset för tredje gången. Vi håller en hög och jämn kvalitet på den vård som ges vid vårt sjukhus. Det är frukten av varje medarbetares förmåga att sträcka sig lite extra och av vårt driv att ständigt bli bättre som vi haft under en lång följd av år, säger sjukhuschef Henrik Holmberg.

Men det är inte bara Västerviks sjukhus som hamnar på pallplats. Oskarshamns sjukhus som varit etta fem gånger i sin klass sedan Dagens Medicin började rankningen 2012 hamnar för 2019 på andra plats. Sjukhuset var etta så sent som 2018.

Starka sidor i Oskarshamn är hög tillgänglighet, få trycksår och god följsamhet till kläd- och hygienregler.

- Det är med stolthet jag kan se att våra sjukhus behåller sin starka ställning år efter år. Sammantaget är sjukhusen i länet bland de allra bästa i landet. Det är ett erkännande för vårt långsiktiga arbete och att alla delar i vår hälso- och sjukvård fungerar på ett mycket bra sätt. Ett speciellt grattis till Västerviks sjukhus som återigen är bäst i sin klass. Sedan kan jag bara konstatera att Oskarshamns sjukhus prenumererar på pallplats. Är man inte etta så är man tvåa eller trea, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet