Bild på bedömningsbil som kommer att verka i nordvästra Kalmar län.
Pressmeddelande 2021-10-01

Bedömningsbil testas i nordvästra länet

Under ett år kommer en bedömningsbil med sjuksköterska att åka ut till dem i nordvästra länet som ringt 112 men där det inte anses att ambulans behövs.

- Vi kommer att testa något som benämns ”first responder” för att minska belastningen på våra fyra akutambulanser i Vimmerby och Hultsfreds kommuner så att de kan komma snabbt när de verkligen behövs. Men vi ska ända åka ut till alla som ringt 112, fast med bedömningsbil istället, säger Melker Engström, ambulanschef i norra Kalmar län.

Årligen har de fyra akutambulanserna i området 5 000 uppdrag, men bara 46 procent av dem slutar med att en patient transporteras till en sjukvårdsinrättning för vård.

I över 1 000 uppdrag visar det sig att patienten inte har sjukdomsbild eller symtom för primär- eller akutvård. Drygt 400 andra personer hänvisas till att ta eget fordom eller beställa sjuktransport genom Kalmar länstrafik till sjukhus då de inte är i behov vård under transport. Ytterligare omkring 200 får hjälp av ambulanspersonal att ta kontakt med sin hälsocentral för vård och nästan 150 kan stanna hemma efter att ha fått egenvårdsråd.

- SOS Alarm kommer därför från måndagen den 11 oktober att göra en värdering av ambulansbehovet och är det inte uppenbart kommer bedömningsbilen med sjuksköterska att skickas ut till patienten.

Sjuksköterskan kommer att ha möjlighet att analysera, bedöma, behandla och identifiera subakuta och icke-akuta besvär under dagtid alla dagar i veckan. Ambulanssjuksköterskan som bemannar bedömningsbilen ska ge egenvårdsråd eller hänvisa patienten till primärvården eller tillkalla ambulans om det behövs. Bedömningsbilen kan också larmas till hjälpsökande vid sjukdom/olycka i väntan på ambulans.

- Vi har ett behov av ytterligare en resurs i det här området, men det är inte en akutambulans i första hand utan en annan form av mobil vård det handlar om. Då är first responder det alternativ vi testar som ett ett-årsprojekt, säger Melker Engström.

Mer information

Melker Engström, ambulanschef i norra länet                                             
0490-868 18

 

Uppdaterad 1 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet