Pressmeddelande 2021-01-27

Begäran att krislägesavtal inaktiveras

Region Kalmar län vänder sig nu till Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en begäran om att krislägesavtalet ska inaktiveras.

Sedan den 11 januari har det funnits ett krislägesavtal för intensivvården vid Länssjukhuset i Kalmar. SKR tog beslutet på begäran av Region Kalmar län då situationen med covid-19-patienter var mycket ansträngd på intensivvårdsavdelningen vid länssjukhuset. Vid tillfället vårdades totalt tio patienter på IVA och det befarades att fler patienter skulle komma att behöva intensivvård.

- När avtalet aktiverades hade vi ett högt tryck på IVA med många inlagda. Innan vi hann tillämpa avtalet hade dock läget förändrats och vi har nu i flera dagar legat stabilt på en lägre nivå. Det gör att vi inte behöver anvisa personal till IVA och då ska avtalet inaktiveras, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

På onsdagen vårdades fem covid-patienter på intensivvårdsavdelning, varav tre på länssjukhuset.

Skulle situationen förvärras igen kan Region Kalmar län åter komma att vända sig till SKR för att aktivera krislägesavtalet.

Fakta/Krislägesavtalet

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Det handlar om förändrade arbetstidsmått och krislägesersättning. Med krisläge avses en situation med extrem belastning på sjukvården på ett sätt som utgör en allvarlig samhällsstörning.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kontakt sker genom pressjouren 0481-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet