Pressmeddelande 2020-10-08

Begränsad verksamhet vid hälsocentral

Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik begränsar verksamheten torsdag-fredag efter ett fall av covid-19 bland personalen.

Tidigare i veckan insjuknade en medarbetare och provsvar visar på covid-19. Sedan symtomdebut har medarbetaren hållit sig hemma. Smittspårning pågår och de ur medarbetargruppen som kan ha smittats kommer att provtas. Även ett mindre antal patienter kommer att kontaktas för provtagning.

Alla inplanerade besök till berörda medarbetare kommer att av- eller ombokas. Medarbetare som inte varit i kontakt med den person som konstaterats smittad kommer att ta emot patienter som vanligt.

- Vi håller i de rekommendationer och riktlinjer som vi har kring hygien och att hålla avstånd. Tillsammans med regionens smittspårningsenhet har vi gjort bedömningen att det är säkert för patienter att komma på besök till oss, men verksamheten kommer tillfälligt att vara begränsad, säger basenhetenschefen Örjan Johansson vid hälsocentralen.

Berörda patienter kommer att kontaktas snarast och bokas om, övriga kan besöka Stora Trädgårdsgatans hälsocentral som vanligt.

Mer information

Örjan Johansson, basenhetschef, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral         
0490-860 06

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet