Pressmeddelande 2020-12-30

Biverkningsrapportering till Läkemedelsverket efter dödsfall

Region Kalmar län har gjort en biverkningsrapportering till Läkemedelsverket med anledning av ett dödsfall på ett särskilt boende dagen efter covid-vaccinering.

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att rapportera till Läkemedelsverket vid avvikelser. I det här fallet gjordes det eftersom en multisjuk, äldre person avled dagen efter vaccination i ett misstänkt hjärtstopp.

- Att vi har anmält det här till Läkemedelsverket är en rutinåtgärd. Med tanke på den oro som kan finnas kring just covidvaccinationer är det extra angeläget att vi är öppna med det vi kan och följer de processer vi har, säger chefläkare Mattias Alvunger.

Utifrån rapporteringen gör Läkemedelsverket bland annat en bedömning om mer information behöver efterfrågas kring händelsen. Rapporten skickas sedan till den europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance och blir en del av underlaget för den gemensamma läkemedelsövervakningen inom EU.

Region Kalmar län lämnar inte någon ytterligare information. Ärendet är överlämnat till Läkemedelsverket.

 

Vid frågor

Mattias Alvunger, chefläkare

Kontakt tas genom pressjouren på 0480- 84131

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet