Pressmeddelande 2020-06-23

Bred covid-19-testning inleds i länet

Från fredag 26 juni kan alla med symtom beställa ett självtest via 1177.se för att få besked om de är sjuka i covid-19 eller inte.

Region Kalmar län utvidgar nu testningen genom ett samarbete med InfoSolutions och Apoteket AB. Vid elva apotek i länet kommer provtagningsmaterial att lämnas ut till ett friskt ombud till dem som har beställt provtagning. Vid ytterligare två orter – Vimmerby och Borgholm – kommer också provtagningsmaterial att lämnas ut från lokaler i anslutning till hälsocentralerna. I Löttorp på Öland kommer provtagning att ske av vårdpersonal på plats. All provtagning kräver att man har gjort en tidbokning i samband med beställningen via 1177.se. 

För samtliga utlämningsställen – förutom Löttorp – gäller självprovtagning.Det innebär att man tar prov på sig själv med provtagningspinne i näsa och i svalg. Sedan lämnas provet in på samma ställe. I normalfallet finns svar på provet inom 48 timmar. Svaret får man genom att logga in på 1177.se.

- Vi har skrivit avtal med InfoSolutions och Apoteket AB för att snabbt komma igång med en bredare testning. Totalt beräknar vi att kunna erbjuda 4 500-5 000 tester per vecka, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Alla som vistas i Kalmar län och som har symtom förenliga med covid-19 ska kunna hämta ut ett självtest. För att testa sig via Apoteket AB krävs på grund av smittorisken ett friskt ombud som har en fullmakt att hämta och lämna testet för den som ska provtas.

Förutsättningen är att man har en e-legitimation och kan beställa egenprovtagning via 1177.se. Har man inte möjlighet att skaffa sig e-legitimation ska man vända sig till sin hälsocentral. För utländska medborgare gäller att de ska vända sig till närmaste hälsocentral.

Vid positivt svar – vilket påvisar covid-19 – får man förhållningsregler och information om skyddsplikt. Man kan också komma att kontaktas av sjukvårdspersonal för smittspårning.

- Vi håller på att bygga upp ett centralt smittspårningsteam. Teamet kommer att göra en utökad smittspårning i de fall där det bedöms nödvändigt för att minska smittspridningen. Idag sker utökad smittspårning i känsliga miljöer som särskilda boenden och LSS-boenden samt inom sårbara verksamheter. Vi utökar nu successivt smittspårningskapaciteten ytterligare, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

På tisdagen hade totalt 5 833 prover analyserats vid det mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar. Totalt 545 personer har hittills testats positiva vid laboratoriet.

Fakta/Här hämtas hemtesten

Västervik: Apoteket Lejonet, Västerviks sjukhus.

Vimmerby: I anslutning till Vimmerby hälsocentral.

Hultsfred: Apoteket Kronan.

Högsby: Apoteket Malen.

Oskarshamn: Apoteket Lejonet.

Nybro: Apoteket Lönnen.

Kalmar: Apoteket Sundet, Länssjukhuset, apoteket Baronen, Kvarnholmen, apoteket Hinden, Berga centrum, apoteket Trångsundsvägen, Hansa city och apoteket Solvändan, Lindsdal.

Borgholm: I anslutning till Borgholms hälsocentral.

Löttorp: I anslutning till Löttorp hälsocentral. Assisterad provtagning.

Mörbylånga: Apoteket Kronan.

Mer information

Ingeborg Eriksson, regiondirektör

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt sker via pressjouren 841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet