Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-15

Covid-19 och läget i Kalmar län

Under det senaste dygnet har 2 nya fall av covid-19 konstaterats i Kalmar län. Totalt antal konstaterade fall är nu 7.

De senaste fallen är smittade under resa till Österrike och har identifierats genom kontaktspårning till ett tidigare bekräftat fall. Region Kalmar län har fortfarande kapacitet att provta personer med symtom som kommer från de riskområden som WHO definierar. Annars koncentreras nu provtagningen till personer som behöver läggas in i samband med luftvägsinfektion och viss personal inom hälso- och sjukvården.

–  Provtagningsstrategin har ändrats nationellt och syftar till att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka och till att minska smittspridningen inom vård och omsorg. Det gör vi bland annat genom att ta prov på de som kommer in med akuta luftvägssymtom och som behöver läggas in för sjukhusvård. Vi kommer också att provta hälso- och sjukvårdspersonal med nyckelfunktioner, om de har symptom. Symptomfri personal jobbar som vanligt. Prioriteringen av vilka som behöver provtas sker löpande och utifrån rådande situation, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Region Kalmar län.

Till allmänheten gäller rådet att den som har förkylningssymtom ska stanna hemma och undvika sociala kontakter. Två dagar efter att man är symtomfri igen kan man återgå till arbete och skola.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare,

Smittskyddsläkaren nås via pressjouren, tfn 0480-841 31

Löpande uppdatering om covid-19

Region Kalmar län redovisar i likhet med Folkhälsomyndigheten antalet fall löpande en gång per dag.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet