Pressmeddelande 2020-10-28

Covid-19 påverkar tillgängligheten

Covid-19-pandemin har fortfarande påverkan på tillgängligheten till vården. Det framgick vid onsdagens sammanträde i regionstyrelsen.

Tillgängligheten har minskat kraftigt över hela landet, Kalmar län tillhör dock de regioner som har bäst tillgänglighet till den specialiserade sjukvården under rådande situation.

65 procent av patienterna i Kalmar län fick i september en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 53 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 85 procent i jämförelse med 73 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bättre.

Tillgängligheten till akutmottagningar i länet beräknas i hur lång tid det tar från man kommer till akuten tills man är färdigbehandlad, målet är fyra timmar. I Oskarshamn var i september 87 procent av patienterna färdigbehandlade på akuten inom fyra timmar, motsvarande siffror för akutmottagningarna i Västervik och Kalmar var 86 respektive 68 procent.

Tillgängligheten i september när det gäller första besök till barn- och ungdomspsykiatrin var god. Cirka 95 procent av patienterna fick tid inom 30 dagar. Däremot fick bara 15 procent tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar. En förklaring till försämringen är ett ökat tryck med fler patienter som söker till BUP. En rad åtgärder är på gång för att öka tillgängligheten.

När det gäller primärvården uppvisas tillgänglighetssiffror lite över genomsnittet för landet, 83 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i augusti fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. 93 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under september fick tid inom tre dagar. Under 2020 har tillgängligheten aldrig varit under 92 procent någon månad.

För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga väntetiden 24,5 minuter i september. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var 14 procent.

1177.se som är den första ingången till vården fortsätter ökningen i de flesta parametrar. I september gjordes 310 239 besök i länet på sidan. Omkring 230 000 inloggningar gjordes i e-tjänsterna, vilket är det högsta talet någonsin, antal avslutade ärenden var 10 000.

När det gäller tillgängligheten till tandvård försämrades den i våras då folktandvården stängde ned all planerad verksamhet helt eller delvis under flera månader. Anledningen var att säkerställa skyddsutrustning till sjukvården. Först i slutet av nästa år beräknas folktandvården vara tillbaka på samma nivå på tillgängligheten som före pandemin.

Läs mer

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet