Pressmeddelande 2020-08-12

Covid-19-utbrott på sjukhusavdelning

En avdelning vid Västerviks sjukhus drabbats av ett covid-19-utbrott. Totalt rör det sig om åtta personer med koppling som konstaterats smittade.

Sedan utbrottet konstaterats råder intagningsstopp på avdelningen och smittspårning pågår. Hittills har åtta personer – fem medarbetare vid sjukhus, två patienter och en anhörig – testats positiva för covid-19. Fler personer har provtagits, men dessa analyser är ännu inte klara.

- Tillsammans med smittspårningsenheten bedrivs nu ett omfattande arbete för att fånga upp alla som kan ha blivit smittade och förhindra vidare spridning inom och utanför sjukhuset, säger chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus.

Förutom intagningsstopp vid vårdavdelningen används nu både munskydd och visir vid all vård på avdelningen.

- Utbrottet är ett tydligt exempel på att smittspridning förekommer i samhället och även kan komma in i känsliga miljöer som sjukhus. Därför är det fortfarande viktigt att hålla fast vid Folkhälsomyndighetens rekommendationer: håll avstånd, tvätta händer noga och ofta, stanna hemma vid minsta symtom och skydda våra äldsta, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

Mer information

Anna Michaëlsson, chefläkare, Västerviks sjukhus                                                           

Per-Åke Jarnheimer, stf smittskyddsläkare                            

Båda nås genom pressjouren 0480-841 31

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet