Shanghai sett från havet.
Pressmeddelande 2019-11-29

Delegation besöker småländskt Kinakontor

I början av december besöker en delegation av regionpolitiker Småland China Support och kontoret i Shanghai för att lära mer om verksamheten som bedrivs där.

Sedan sju år tillbaka samarbetar Kalmar län med Region Kronoberg och Linnéuniversitet i Kina genom Småland China Support. Syfte är att förbättra och förenkla möjligheterna för småländska företag att göra affärer i Kina. Men också att förbättra Linnéuniversitetets möjligheter att rekrytera studenter och samverka med både andra universitet och näringsliv i Kina.

Tidigare drevs samarbetet i regionförbundets regi. Sedan regionbildningen den 1 januari 2019 är det nu Region Kalmar län som har det regionala utvecklingsansvaret och därmed också ansvar för verksamheten, som bedrivs på plats via ett kontor i Shanghai.

I delegationen som åker i december ingår företrädare från både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Syftet med resan är att besöka kontoret i Shanghai, få insyn i arbetet som bedrivs där och ökad kunskap om samverkan.

På programmet står möten med Sveriges generalkonsul, Business Sweden och Visit Sweden. Också träffar med svenska företag som Shanghaikontoret arbetar med ingår. Vidare blir det ett besök på Kinas motsvarighet till Sveriges Lantbruksuniversitet.

Delegationen, består av Angelica Katsanidou (S), Christer Jonsson (C), Malin Sjölander (M), Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav Johansson (M).

Regiondirektör Ingeborg Eriksson och samordnare Mattias Nylander deltar också i besöket i Shanghai.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet