Texten Biogas 21021 - Guldruschen i guldfärgad text mot svart bakgrund
Pressmeddelande 2021-02-23

Digital konferens om biogasens framtid

Den 1-2 mars står Region Kalmar län värd för den digitala konferensen Biogas 2021 – Guldruschen, som fick skjutas upp i höstas på grund av pandemin.

Under två dagar lyfts den senaste utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet och exempel på hur man får det att hända i praktiken.

200 personer har redan anmält sig till konferensen kommer att sändas live från en tv-studio i Kalmarsalen och ge en omfattande överblick över utvecklingen med inspel från ledande företag och forskare på området.

- Jag ser en stor potential för biogasen i Kalmar län och dess betydelse för vår strävan att jobba mot en fossilbränslefri region, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kalmar län.

Konkreta exempel på olika typer av biogasprojekt, både från Sverige och internationellt, kommer presenteras tillsammans med en genomgång av hur Kalmarregionen lyckades lägga grunden för en guldrusch för biogas.

- Biogaslösningar har visat sig vara kraftfulla verktyg för att uppnå hållbara regioner och städer, ge stor klimatnytta och stärka näringslivet, säger professor Mats Eklund, föreståndare vid Biogas Research Center vid Linköpings universitet och moderator vid konferensen.

Biogasen är särskilt intressant för transportsektorn och även för Johan Laurell, projektledare och samordnare vid det statligt finansierade innovationsklustret Drive LBG.

- Intresset för biogas är mycket stort bland åkerier och transportköpare. Det är ett fossilfritt, närproducerat bränsle som finns tillgängligt redan i dagsläget för de som vill gå över till fossilfritt, säger Johan Laurell.

Kalmar län länge har utmärkt sig som extra framsynt och extra framgångsrikt inom biogas. Inte minst framgick det i samband med senaste kollektivtrafikupphandlingen då det ställdes krav på att 60 procent av trafiken skulle bedrivas med biogas. Upphandlingen som väckte uppmärksamhet även utanför landets gränser fick beteckningen ”Att göra en Kalmar”. Utvecklingen har fortsatt och i den senaste servicetrafikupphandlingen blev resultatet 75 procent biogas. Detta tack vare specialbyggda fordon och nio nya tankställen. Innan året är slut väntas det finnas biogastankställen i länets alla kommuner

I Kalmar län finns mycket substrat och en god investeringsvilja vilket har lett till produktionsanläggningar men också till nästa steg, flytande biogas, det vill säga biogas som kylts ned till vätskeform. Nya investerare, både lokala och internationella, har gjort intåg i länet. Det första tankstället för flytande gas står redan klart och minst två anläggningar för flytande biogas är på gång, för att nämna några exempel.

Fakta om konferensen

  • Konferensen anordnas av Region Kalmar län, Biogas Research Center, Länsstyrelsen i Kalmar län, Energikontor Sydost samt projekten BiogasBoost, Universitetsstaden Kalmar och Innovationskluster Drive LBG.
  • Konferensen vänder sig till dem som arbetar inom biogasbranschen eller har intresse för biogasfrågor, näringsliv, miljö och transporter eller är politiskt engagerade inom näringslivsutveckling.
  • Bland deltagarna vid konferensen finns bland annat professor Jerry Murphy som samordnar biogasforskning globalt, Jakop Dalunde, europaparlamentariker som ska prata om Europas stora framtidspaket ”Green deal” samt en lång rad ledande experter från företag, kommuner och forskning.

Mer information

Carolina Gunnarsson, miljösamordnare Region Kalmar län                       
0480-44 83 82

Mats Eklund, professor, Biogas Research Center                                        
070-828 23 07

Elvira Laneborg, miljöutvecklare Kalmar kommun                                    
0480-45 39 81

Johan Laurell, projektledare, Drive LBG                                                    
076-803 00 34

Uppdaterad 23 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet