Barn som håller i ett bär
Nyhet 2021-01-19

Digital Regiondag 11 februari

Region Kalmar län bjuder in beslutsfattare och andra intresserade av samhällsutveckling till en digital Regiondag.

Temat på den digitala Regiondagen är ”Attraktiv hållbarhet - Hur hållbarhet kan bygga ett attraktivt Kalmar län”.  Dagen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, där bland annat stärkt konkurrenskraft, hållbar samhällsplanering samt hälsa, delaktighet och välbefinnande är prioriterade områden. Genom möten och föreläsningar får vi inspiration och kraft i arbetet med att tillsammans utveckla Kalmar län.

Hur använder vi omställningen till ett hållbart välfärdssamhälle för att göra Kalmar län ännu mer attraktivt? Ett län där människor vill bo, arbeta, vara lediga, studera, bilda familj och driva företag. Ett län som människor vill besöka, flytta till och stanna kvar i.

  • Mattias Goldmann, debattör och hållbarhetchef på Sweco pratar under rubriken: Byt inte livsstil för att rädda klimatet, rädda klimatet för att bevara din livsstil.
  • Suzanne Pluntke, uppdragsledare på Boverket ger sin bild under rubriken: Gestaltad livsmiljö – hur arkitektur, form, design och kulturarv kan bidra till ett hållbart samhälle som sätter människan i centrum, i både landsbygd och stad.

Därutöver blir det parallella seminarier kring:

  • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
  • God miljö för barn och unga
  • Hållbar samhällsplanering
  • Stärkt konkurrenskraft

Regiondagen arrangeras i samarbete med Linnéuniversitetet.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet