Två kvinnor med kaffekoppar.
Pressmeddelande 2019-03-25

Digitalsatsning för Kalmar läns seniorer

Hur gör du egentligen när du ringer ett videosamtal? Var hittar du tjänster för din hälsa? Hur fungerar olika e-tjänster och hur skaffar du ett mobilt bank-id?

Region Kalmar län och flera av länets kommuner har i samverkan med Telia skapat ett gemensamt upplägg för att öka den digitala kunskapen hos länets invånare över 65 år.

Målet är att minska det digitala utanförskapet i Kalmar län genom att erbjuda kunskap och stöd för att våga och kunna ta del av digitala tjänster och möjligheter. Det kan handla om att öka användningen av olika samhällstjänster, till exempel 1177 Vårdguidens e-tjänster och Kalmar länstrafiks app. Satsningen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Först ut att utbildas genom ”Mer digital” är seniorerna i Mörbylånga kommun. Kommunen bjuder in till utbildningstillfällen i april och då får deltagarna lära sig mer om och inspireras av det digitala samhället. All teknisk utrustning kommer att finnas på plats och kommunernas högstadieelever har utbildats i att guida invånarna rätt. Det sker med stöd av representanter från både kommun, Region Kalmar län och Telia, som finns på plats.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet