DNA och människans sinne, illustration
Pressmeddelande 2020-01-16

Disputation om behandling av axelskada

Mats Ranebo, överläkare på ortopedkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar, disputerar den 17 januari kring behandlingsresultat vid senskada i axeln.

- Sammanfattningsvis visar min avhandling att tidig operation av mindre skada av sena i axeln inte ger bättre ett-årsresultat än sjukgymnastik utan operation, men att det på 20 års sikt finns en betydande risk för större senskada och sekundär artros, om en genomgående skada i axeln inte repareras, säger Mats Ranebo.

Ett annat delarbete på samma patienter visade också att det var mycket vanligt med skador även i andra axeln. I ytterligare en studie med långtidsresultat kunde operation av en defekt i axelleden med syntetiskt material inte förhindra sekundär artros. Resultaten i avhandlingen bidrar till att stärka beslutsunderlaget inom sjukvården, när det gäller handläggning av den vanligaste orsaken till axelproblem.

Disputationen av avhandlingen med titeln Rotator Cuff Tears, Short- and long-term aspects on treatment outcome äger rum fredag 17 januari kl. 09:30 i föreläsningssal Hjärnan på länssjukhuset.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet