Bild på Charlotta Lans och en patient.
Pressmeddelande 2021-01-27

Disputation om fysisk träning vid hjärtsvikt

Charlotta Lans, specialistsjukgymnast vid rehab söder disputerar den 29 januari vid Linköpings universitet.

Hon försvarar då sin avhandling ”Exercise training and testing in patients with heart failure”.

Patienter med hjärtsvikt besväras av andfåddhet och trötthet vilket påverkar deras fysiska funktion och leder ofta till immobilisering, nedsatt livskvalitet och dålig prognos.

Fysisk träning vid hjärtsvikt har visats förbättra fysisk funktion och livskvalitet och minska behovet av sjukhusvård och bör enligt riktlinjer erbjudas alla med hjärtsvikt. Trots det finns många hinder för deltagande i hjärtrehabilitering. Till exempel att man inte tror sig klara av att träna, att man bor långt bort eller inte fått remiss för att nämna några anledningar.

Avhandlingen utvärderar effekterna av ett träningsprogram under ett år, perifer muskelträning, för patienter med hjärtsvikt. Antingen träning på sjukhus följt av hemträning eller enbart hemträning. Även tillförlitlighet i antalet gångtest och samband mellan distans i gångtest och livskvalitet utvärderas.

Sammanfattningen visar att gångtest är tillförlitligt som utvärderingsmetod och att hjärtsviktspatienter med kortare gångsträcka upplever sämre allmän livskvalitet. Träning av liten muskelmassa (perifer muskelträning) kan användas som en säker träningsform för patienter med hjärtsvikt, både på sjukhus och som hemträning och ger positiva effekter på gångsträcka och livskvalitet.

Disputationen äger rum den 29 januari kl 9.30 i konferenslokalen Spegeln på Länssjukhuset i Kalmar. Platserna är begränsade, därför kan disputationen följas på Youtube. 

Mer information

Charlotta Lans, specialistsjukgymnast                                            
0480-817 56

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet