Dansande folkhögskoleelever.
Pressmeddelande 2020-03-19

Distansundervisning vid folkhögskolorna

Där det är möjligt kommer Region Kalmar läns folkhögskolor att bedriva sina utbildningar på distans.

Det beslutet tog folkhögskolestyrelsens presidium vid ett extra sammanträde på torsdagen och är en följd av regeringens beslut i veckan om att utbildningar från gymnasienivå och uppåt ska ske på distans för att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset.

Samtidigt ska de som studerar på distans och har möjlighet till annat boende att flytta från internatboendet. De som inte har annat boende får tills vidare bo kvar men ska följa Folkmyndighetens rekommendationer. Särskild hänsyn har tagits så att andra samhällstjänster, exempelvis i kommunerna, inte ska belastas av beslutet.

Vid Vimmerby folkhögskola beräknas internatet helt kunna stänga. I nuläget finns inte den möjligheten vid de tre övriga folkhögskolorna, Högalid, Gamleby och Öland.

Ett antal utbildningar som inte kan genomföras på distans har eller kommer att avslutas eller pausas. Det gäller exempelvis seniorkurser vid samtliga fyra folkhögskolor, men också andra kurser för elever som är i behov av utbildning med lärare i lokalen, exempelvis kurser för personer med förvärvad hjärnskada.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet