Vaccinampuller
Pressmeddelande 2021-01-15

Drygt 4 500 vaccinerade mot covid-19

Minst 4 553 personer är nu vaccinerade mot covid-19 i Kalmar län. Det framgår av den sammanställningen som gjordes på fredagen.

Siffran kan vara något högre då någon definitiv veckoredovisning ännu inte har kommit från två av länets kommuner.

I huvudsak är det omsorgstagare vid särskilda boenden som har vaccinerats, några kommuner har också kommit igång med personalvaccineringar.

I nästa vecka med kommer vaccinationerna att breddas till personal inom kommunernas omsorgsverksamhet och hemtjänst som jobbar nära sköra äldre samt sjukvårdspersonal som jobbar med covid-sjuka.

Också den andra sprutan vaccin kommer att börja ges till de omsorgstagare på särskilda boende som vaccinerades allra först i slutet av december.

Totalt kommer 3 250 doser att fördelas kommande vecka. Till och med fredagen har Region Kalmar län mottagit totalt 8 300 vaccindoser.

Mer information

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet