Pressmeddelande 2018-11-30

Elva har fått jobb i vården efter språksatsning

Elva nya läkare och sjuksköterskor från andra länder har fått sina legitimationer och jobbar i Landstinget i Kalmar län. Ytterligare 65 är på gång.

Det är resultatet av landstingets satsning på nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning.

2015 startade landstinget en riktad svenskutbildning för att på ett snabbt sätt ta till vara nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning. Satsningen har resulterat i att tio läkare och en sjuksköterska nu jobbar inom hälso- och sjukvården i länet. På fredagen uppmärksammades de medarbetare som fått sin legitimation och fast jobb i landstinget.

– Det här är ett kvitto på att våra insatser är en effektiv och framkomlig väg att snabbare ta till vara nyanländas kompetens på ett bättre sätt, säger HR-strateg Ingela Lindström.

Genom att erbjuda utbildning i sjukvårdssvenska vid landstingets folkhögskolor och språkpraktik inom hälso- och sjukvården, har landstinget på egen hand gett förutsättningar för nyanlända med läkarutbildning i hemlandet att snabbare kunna få en svensk legitimation. Samverkan mellan folkhögskolor, Arbetsförmedlingen och landstinget har varit en framgångsfaktor.

– Vi har visat att rätt insatser gör det möjligt att förkorta processen. Landstinget får in medarbetare i hälso- och sjukvården som bidrar med ny kompetens, vilket gynnar länets invånare, säger Ingela Lindström.

Landstingets arbete med att ta till vara nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning har tidigare rönt stor nationell uppmärksamhet som ett gott exempel.

Uppdaterad 17 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet