Pressmeddelande 2021-06-29

Ett tiotal fall av deltavarianten i länet

Ett tiotal fall av deltavarianten av covid-19 har konstaterats i länet.

- Det kommer att röra sig om fler fall. Vi har ännu inte fått några svar på de som konstaterades ha covid-19 under föregående vecka, säger biträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

Det förekommer både kluster – alltså flera smittade inom samma krets – och enstaka fall. Smittan har också kommit från andra regioner. Hittills kan konstateras att de flesta fallen upptäcks i eller kring Kalmar.

- Man får räkna med att deltavarianten redan är eller kommer att bli spridd i hela länet. Den här varianten är mer smittsam och två doser av vaccin ger en bra skyddseffekt mot allvarlig sjukdom. Man får räkna med spridning i miljöer där få är vaccinerade och har många kontakter, exempelvis bland ungdomar, säger Per Åke Jarnheimer.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, biträdande smittskyddsläkare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet