Pressmeddelande 2021-04-22

Extremt allvarligt läge i Kalmar län

I nio veckor har smittspridning av covid-19 ökat vecka för vecka i länet och ligger nu i topp i landet. Och än syns ingen egentlig avmattning.

- Enda sätt att få kontroll över smittspridningen är att alla följer rekommendationerna, även de som är vaccinerade. Det är inte läge för någon att leta kryphål i den situation vi har i Kalmar län just nu. Alla har ett egenansvar i detta extrema läge, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Smittskyddsläkaren understryker att var och en har en skyldighet att följa de föreskrifter och allmänna råd som finns och att det gäller att fortsätta hålla ut under de kommande veckorna.

- Umgås bara i en mindre krets och undvik att ingå i flera olika grupper. Begränsa nya nära kontakter och håll avstånd. Jobba hemma om du har möjlighet och stanna hemma vid minsta symtom. Om alla höll sig till det skulle inte bara smittspridningen avta utan också onödigt lidande och dödsfall undvikas.

Hittills under 2021 har nästan lika många människor avlidit i covid-19 på länets sjukhus som under hela 2020 – 65 personer hittills i år mot 68 för 2020. Under mars och april märks en skillnad då det har varit färre över 80 år som avlidit än tidigare, en effekt av vaccinationerna. Hittills under april har sju av de tio som avlidit varit under 80 år.

På länets sjukhus är situationen pressad. Senaste helgen tvingades Region Kalmar län för första gången be en annan region ta emot en patient för intensivvård, i tisdags öppnades en covidavdelning på Oskarshamns sjukhus och det går inte att utesluta att intensivvårdsplatserna kan behöva utökas.

- Sjukvården i landet är extremt ansträngd. De tillgängliga intensivvårdsplatserna är bland de lägsta sedan pandemin bröt ut för ett drygt år sedan. Och fortfarande ser vi ingen ljusning. Det är viktigt att alla nu hjälps åt så att vi kan vända utvecklingen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Intensivvårdsavdelningen i Kalmar där de allra sjukaste covidpatienterna vårdas, nästan samtliga i respirator, har haft en tuff period under hela våren.

- Vi vårdar lika många patienter på IVA nu som när det var som värst i vintras. Med tanke på smittspridningen förväntar vi oss en ytterligare ökning av antalet den närmaste tiden, säger Sibylle Loo, basenhetschef på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

Då det i genomsnitt tar tio dagar från ett insjuknande till det kan behövas intensivvård så speglar dagens siffror hur smittspridningen var för tio dagar sedan.

- Varje patient som drabbas utsätts för ett lidande som är svårt att föreställa sig. Närstående kan inte hälsa på och kan inte delta i sjukdomstiden som annars på en intensivvårdsavdelning. Ovissheten om när det vänder och den tunga vården bidrar till trötthet bland IVA-personalen. Vi önskar innerligt att detta ska ta slut. Vi måste få stopp på smittspridningen.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Per-Åke Jarnheimer, biträdande smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Sibylle Loo, basenhetschef, anestesi- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet