Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En häl läggs om för att undvika trycksår.
Pressmeddelande 2022-11-03

Få får trycksår på länets sjukhus

Nio patienter på länets tre sjukhus hade den 14 september trycksår som uppkommit under sjukhustiden.

Den 14 september genomfördes den nationella mätningen av inneliggande patienter med trycksår. På länets sjukhus hade totalt 5,6 procent av patienterna tryckskador eller trycksår. Siffran innefattar både trycksår som uppstått på sjukhus och trycksår patienten hade vid ankomst till sjukhus. Motsvarande resultat för riket var 14 procent.

När det gäller Region Kalmar läns resultat över trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran 3,2 procent i jämförelse med rikssiffran 10 procent.

- Antalet patienter som fått trycksår under sjukhusvistelsen fortsätter att ligga på en stabilt låg nivå. Detta trots att vi vid detta mättillfälle hade fler riskpatienter inlagda, det vill säga skörare patienter. Alla har riskbedömts enligt en skala utifrån psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

De senaste åren har fem-tio patienter haft trycksår på mätdagen som de fått under sjukhustiden. Det kan jämföras med perioden 2008-2010 då 35-50 personer hade trycksår på mätdagen.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att hud- och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör                                          
0480-44 81 06

Uppdaterad 3 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet