Pressmeddelande 2020-10-16

Falsk smittspårare vill ha kontouppgifter

Region Kalmar län vill varna för falska smittspårare som vill att personer som blir uppringda ska lämna ut kontouppgifter i samband med testning.

Det har kommit till regionens kännedom att personer i länet fått samtal från någon som utgett sig för att tillhöra smittspårningsenheten. Den falske smittspåraren har berättat att man konstaterat ett covid-19-fall och att den uppringde är i kretsen kring den smittade och ska testas. Personen påstår att det kostar pengar att testa sig och behöver kontouppgifter för att kunna skicka testmaterial. Regionen vill varna för denna person.

Att testa sig för pågående covid-19 är alltid kostnadsfritt och länets smittspårare begär aldrig ut några kontouppgifter. Vid minsta tveksamhet om att det är regionens smittspårningsenhet som ringer, be om telefonnummer för att motringa.

Mer information

Elisabet Olsson, koordinator, smittspårningsenheten                                  
0480-44 80 03

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet