Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Regionens röda profilbild med texten covid-19.
Pressmeddelande 2022-04-08

Färre covidpatienter på sjukhus

Färre inlagda på sjukhus den gångna veckan även om pandemin fortsätter. Samtidigt fler vaccinerade som en följd av att alla från 65 år kan ta en fjärde dos.

- Covid-19-pandemin fortsätter men i minskad omfattning. Vi ser det i färre rapporterade sjukdomsfall samt att antalet sjukhusvårdade och de med behov av intensivvård sakta minskar i Kalmar län. Minskningen kommer förhoppningsvis att fortsätta de närmaste veckorna för att lägga sig på en låg nivå under våren och sommaren, såvida inte en ny variant av viruset når vårt land, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin i sin bedömning av den gångna veckan.

Samtidigt är uppmaningen från smittskyddsläkaren att vaccinera sig, inte minst de grupper som nu rekommenderas en fjärde dos.

Av Folkhälsomyndighetens statistik som sträcker sig till den 3 april framgår att 21,8 procent av befolkningen 65 år och äldre i Kalmar län tagit en fjärde dos. Siffran för hela landet är 18,2. Enligt Region Kalmar läns statistik har hittills 17 895 personer fått fyra doser.

När det gäller tre doser har 72,1 procent av invånarna i Kalmar län över 18 år tagit dem. Motsvarande siffra för hela landet är 63,0 procent. Statistiken visar också att 89,1 procent av befolkningen över tolv år i länet har tagit en första dos vaccin mot covid-19 och 87,9 procent har också fått den andra dosen. Det kan jämföras med siffrorna för hela Sverige där 86,9 procent har fått en dos och 84,7 procent fått två doser.

Totalt har 556 053 vaccindoser getts i länet sedan slutet av december 2020.

Det finns möjlighet att ta en första, andra, tredje och fjärde dos vid länets hälsocentraler. För en tredje dos krävs dock att man är över 18 år och att det har gått minst tre månader sedan andra dosen gavs. En fjärde dos ges för närvarande till personer som är 65 år eller äldre och där det gått fyra månade sedan dos 3. Också de som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende erbjuds en fjärde dos.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 8 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet